Finans
8. oktober 2019

Forsikring & Pension blev dybt forundret, da de læste udkastet til ny hvidvasklov. Finanstilsynet får mulighed for at placere en sagkyndig person eller vagthund i virksomhederne, der kan følge den daglige drift - også selv om der ikke er mistanke om hvidvask eller finansiel kriminalitet.

Privacy
10. oktober 2019

Digital Europe opfordrer EU til at droppe forslaget til en ny ePrivacy forordning og starte helt forfra. DI og Dansk Erhverv er medunderskrivere, mens IT-politisk forening er lodret imod og kalder forslaget for et svigt af brugere og borgere. 

Klumme Finans
25. juni 2019

EU presser på for, at finanssektoren skal tage langt bedre højde for klimakrisens finansielle risici. Indkalkuleres skal både effekterne af flere naturkatastrofer og af den grønne omstilling, som vil ske som følge af, at de politiske mål for CO2-bekæmpelse jo før eller siden bare skal opfyldes. Særligt den sidste logik vil få overordentlig svært ved at trænge igennem hos analytikerne og investorerne på finanssektorens gulve i deres kalkuler af forventede afkast, vurderer journalist og specialist i EU-regulering Jacob Klok i ugens klumme. 

Klumme Privacy
26. september 2019

Personoplysninger, som findes på Internettet, har fået rigtig meget opmærksomhed og med god grund. Det drejer sig om persondata på Facebook, Instagram, LinkedIn og andre sociale medier i den ene ende og over til ulovlige foto af børn eller voksne i afklædt tilstand uden deres accept. Google har fået at mærke, hvad the ”The right to be forgotten” er for en størrelse. De har nu et hav af ansatte, som håndterer anmodninger fra folk, som ikke ønsker at optræde i Googles søgeresultater.