Finans
22. december 2020

Danske pengeinstitutter og forsikringsselskaber kan undtagelsesvist og kun efter et konservativt skøn få lov til at udbetale udnytter i 2021. Finanstilsynet sætter dog ikke en grænse på udbyttet, men det gør andre lande og ECB. Og EBA er helt imod, at der udbetales udbytter.

Privacy
17. december 2020

Danmark har på få år opbygget et cyberforsvar med veldefinerede opgaver og mulighed for at gribe ind overfor cyberangreb på Danmark, men forsvarets opbygning og forståelse af krig, afspejler fortsat det fysiske militære kampbillede. Det hæmmer vores digitale forsvar, lød budskabet fra eksperter i digitale konflikter på Forsvarsudvalgets nylige høring om Danmarks digitale forsvar.

Klumme Finans
25. juni 2019

EU presser på for, at finanssektoren skal tage langt bedre højde for klimakrisens finansielle risici. Indkalkuleres skal både effekterne af flere naturkatastrofer og af den grønne omstilling, som vil ske som følge af, at de politiske mål for CO2-bekæmpelse jo før eller siden bare skal opfyldes. Særligt den sidste logik vil få overordentlig svært ved at trænge igennem hos analytikerne og investorerne på finanssektorens gulve i deres kalkuler af forventede afkast, vurderer journalist og specialist i EU-regulering Jacob Klok i ugens klumme. 

Klumme Privacy
21. januar 2021

Ser vi ud over beskyttelse af det enkelte individ, faglige udgangspunkter og organisatoriske skillelinjer, handler it-sikkerhed og privatlivsbeskyttelse om at sikre tillid til digitalisering og dataanvendelse. Vi skal hæve blikket og tænke it-sikkerhed og databeskyttelse sammen – det vil gavne digitaliseringen.