Pensionsbranche på kant med GDPR

(Foto: Pressefoto)

Der er en ny norm på vej i pensionsbranchen. Det sker som direkte følge af, at Pensionskassen for jurister og økonomer og ingeniører i P+ har fået et påbud af Datatilsynet om, at en udtalelse fra en lægekonsulent som udgangspunkt skal udleveres, hvis en kunde beder om det. En række pensionsselskaber har hidtil behandlet udtalelser fra lægekonsulenter som rent interne dokumenter, og den praksis er nu underkendt af Datatilsynet.

En ny afgørelse fra Datatilsynet handler om, at en kunde i P+, der søgte om førtidspension, ikke kunne få indsigt i den lægefaglige konsulents vurderinger. Der har været forskellige praksisser i selskaberne, men reglerne er nu blevet endelig fastlagt af Datatilsynet.  Afgørelsen betyder, at alle personoplysninger, der har betydning for den pågældendes sag, som udgangspunkt skal udleveres, hvis den registrerede beder om det. Hvis et selskab mener, at der skal gøres en undtagelse, så skal det ske på baggrund af en individuel og konkret vurdering af undtagelsesbestemmelserne i databeskyttelsesloven.

Indsigt kan skade kundens sag
Efter afgørelsen bebuder Forsikring & Pension, at brancheorganisationen vil vejlede medlemmerne om betydningen af den nye afgørelse.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.