Abonnement & leveringsbetingelser

Udgivelsen
Complidia.com og sider herunder udgives af Complidia Media Group ApS (herefter CMG) og må ikke gengives uden accept og klar kildehenvisning.

Et abonnement på complidia.com/finans giver ubegrænset adgang til websitet complidia.com’s afgrænsede finans område og til mediets digitale nyhedsbrev om finansiel compliance. Complidia.com/finans udgives minimum 40 uger om året digitalt og som abonnent har du adgang til websitet og arkiv også i udgivelsesfri perioder.

Abonnementet er personligt. Brugernavne, adgangskoder og artikler må ikke deles med tredjemand uden forudgående aftale.

Regulativ Database & Kalender
Complidia.com publicerer en regulativ database (I Beta version fra november 2017) og en regulativ kalender med oversigt over kommende og gældende regulativer til implementering. Både databasen og kalenderen er vejledende og CMG kan ikke stilles til ansvar for eventuelt fejlagtige eller mangelfulde oplysninger heri.

Abonnementets Løbetid
Abonnementet er fortløbende til det opsiges og faktureres årligt forud for en 12 mdr´s tegningsperiode. Abonnementet skal opsiges skriftligt til service@complidia.com senest 30. dage før udløb af en gældende forudbetalt abonnementsperiode.

Abonnement kan være solgt i forbindelse med en kampagne og vil efter første abonnementsperiode følge selskabets gældende prisliste, der er tilgængelig på www.complidia.com

CMG forbeholder sig ret til at ændre og justere priser og gebyrer. Ved eventuelle prisstigninger kan kunden ikke opkræves ekstra betaling, under en aktiv abonnementsperiode, ligesom der ikke ydes modregning for eventuelt afmeldte brugere.

Fortrydelsesret
De kan træde tilbage fra en abonnementsaftale CMG uden begrundelse senest 14 dage efter aftalen er indgået første gang.

Ændringer & udvidelser
Abonnementet gælder for tre eller flere modtagere med samme email suffix (domæne) og kan løbende udvides med flere modtagere, mod særskilt betaling i henhold til prislisten. Ønskes der udbytning af modtagere kontaktes service@complidia.com med henblik på ændringer.

CMG forbeholder sig ret til at ændre abonnements & leveringsbetingelser løbende, med virkning fra førstkommende tegningsperiode.

Kunden har ret til at udvide abonnementet løbende med faldende marginalomkostning pr. modtager til følge. Ved udvidelse faktureres med modregning af allerede afviklet abonnement og tegningsperiode løber 12 mdr. fra udvidelsesdato. Ved henvendelse fra medarbejdere hos kunder med et aktivt abonnement, udvides abonnementsrammen automatisk til næste trin, hvis ikke der er ledige modtagere. Abonnementsrammen følger prislisten og løber i trin fra 3,5,10,20 og 50 modtagere. Aftaler herover forhandles særskilt. Juridiske enheder og afdelinger under samme koncern kan have individuelle abonnementer.

Cookies & Persondata
Complidia.com indsamler cookies med henblik på at optimere læseoplevelsen og deler hverken abonnementsdata eller brugerdata med tredjemand. Persondata opbevares og behandles efter en til hver tid gældende dansk lovgivning.

Ansvar
CMG overholder til enhver tid gældende dansk medielovgivning og kan ikke holdes hverken helt eller delvist ansvarlig for nogen skade mediet forvolder direkte eller indirekte i forlængelse af det redaktionelle arbejde.