Nyhed
13. november 2019

Andet og sidste lovforslag om strammere kurs og sanktioner i kampen mod hvidvask ventes fremsat i Folketinget i dag onsdag. Lovforslaget giver blandt andet Finanstilsynet muligheder for at udskrive million-store administrative bøder for brud på hvidvask-reglerne. I bemærkningerne til lovforslaget er der masser af eksempler på, hvordan bøderne vil blive udregnet.

Nyhed
12. november 2019

Nye stramninger i hvidvaskloven kan blive effektive i kampen mod hvidvask, mener advokat Lars Lindencrone Petersen, partner i Bech-Bruun, om den sidste del af ændringsforslaget til lov om hvidvask, der ventes fremsat i dag onsdag, mens forslaget stadig er i høring. Sammen med en kollega er han ordstyrer på den første konference om det nye lovforslag.

Nyhed
5. november 2019

En medarbejder i Nykredit risikerer fængsel eller at miste sit job, efter at Finanstilsynet har meldt medarbejderen og Nykredit Bank til politiet. Sagen handler om markedsmisbrug eller manipulering af aktiemarkedet med en fortjeneste til Nykredit på sølle 4.425 kr. Men sagen er alvorlig for Nykredit og for medarbejderen, siger jura-professor.

Reguleringsdatabase (beta)


Nyhed
5. november 2019

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ESMA er i gang med en revision af markedsmisbrugsforordningen. Det danske advokathus Kromann Reumert er blandt dem, der afgiver høringssvar. Her er deres bud på, hvad der kan forventes at blive ændret på.

Nyhed
29. oktober 2019

Tre datacentraler i den finansielle sektor er tre for mange, der spildes for meget tid når alle skal være enige om udviklingen, der ofte ender i nationale eller nordiske løsninger og ikke globale løsninger. Men teknologien kan give enorme besparelser, når reguleringen skal overholdes, lyder det fra dansk RegTech-firma.

Nyhed
28. oktober 2019

Der måtte sættes ekstra stole ind og, alligevel måtte Finanstilsynet afvise mange af de flere hundrede, der ønskede at overvære en konference om, hvordan teknologi kan hjælpe med processen med onboarding af kunder. Men danske løsninger er ikke nødvendigvis det eneste svar på udfordringerne, lyder det fra Danmarks første digitale bank, Lunar.

Nyhed
23. oktober 2019

En typisk compliance medarbejder er en kvinde, der bor og arbejder u hovedstadsområdet. Det viser en statistik, som DJØF har udarbejdet for Complidia. Statistikken hviler dog på et spinkelt grundlag og billedet er noget fortegnet. Men kvinderne erobrer flere jobs i complianceafdelingerne end i de andre afdelinger.

Nyhed
22. oktober 2019

I modsætning til hvad man kunne forvente scorer de efterspurgte og eftertragtede compliance-medarbejdere i den finansielle sektor ikke kassen på bekostning af medarbejdere i andre afdelinger. I hvert fald ikke for de compliance-medarbejdere, der er medlem af DJØF. Det viser en lønstatistik, som DJØF har lavet for Complidia, hvor compliance-medarbejderne kun vinder beskedent på den lange bane i lønkapløbet.

Nyhed
8. oktober 2019

Forsikring & Pension blev dybt forundret, da de læste udkastet til ny hvidvasklov. Finanstilsynet får mulighed for at placere en sagkyndig person eller vagthund i virksomhederne, der kan følge den daglige drift - også selv om der ikke er mistanke om hvidvask eller finansiel kriminalitet.

Nyhed
8. oktober 2019

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed EBA har slet ikke undersøgt de økonomiske konsekvenser af de forestående Basel 4 krav godt nok. Det er baggrunden for, at Finans Danmark nu satser på et nordisk samarbejde for at få mindsket kravene inden det er for sent.

Nyhed
1. oktober 2019

Det udkast til lovforslag, der skal gennemføre de mange stramninger af hvidvaskloven som et stort flertal på Christiansborg blev enige om i foråret, støder kun på mindre forhindringer. Det viser en gennemgang af de mange høringssvar, som Complidia har foretaget. Lovforslaget, der forventes fremsat 30. oktober, er dog kun første del. Først senere vil et nyt lovforslag sætte tal på, hvor store administrative bøder Finanstilsynet fremover kan give virksomheder, der bryder loven.