Nyhed
12. april 2019

Revisionsselskabet EY er meldt til poltiet af Erhvervsstyrelsen, der mener, at EY i forbindelse med revision af Danske Banks 2014-regnskab fik kendskab til viden, der burde få alarmklokkerne til at ringe.

Nyhed
9. april 2019

De 16 forslag til hvidvaskstramninger, som regeringen og forligspartierne netop har fremlagt, har for en stor dels vedkommende hentet inspiration i britisk regulering. Det vurderer en britisk ekspert, der selv var indkaldt af erhvervsminister Rasmus Jarlov til at rådgive, før stramningerne blev vedtaget. Han savner dog stadig, at et personligt ansvar kan gøres gældende for ledende medarbejdere i bankerne. Og han mener, at den omfattende hvidvask i nordiske banker primært sted skyldes blåøjet, skandinavisk naivitet.

Nyhed
9. april 2019

Der blev i 2018 indberettet i alt 35.768 underretninger til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Det er en stigning på 44 pct. i forhold til året før.

Reguleringsdatabase (beta)


Nyhed
9. april 2019

ECON har nikket til direktivudkast om særligt dækkede obligationer, som dermed har gode muligheder for at blive stemt igennem EU-Parlamentet. Det glæder bankernes og realkredittens brancheorganisation.

Nyhed
9. april 2019

Børsmæglerne på Wall Street ønsker nu at indføre regler for separate regninger for børshandel og analyser, sådan som MiFID2 indførte i EU. Ønsket er fremsendt til det amerikanske børstilsyn, skriver Bloomberg.

Nyhed
9. april 2019

Danske Banks midlertidige topchef er tiltrådt som formand for Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA.

Nyhed
9. april 2019

”De skridt (…) vil tage os et langt stykke henad vejen som led i at bygge den stærkeste regulatoriske ramme i Europa.” Debatten om den finansielle regulering holder aldrig fri. Complidia bringer her et udpluk af citater fra ugen, der er gået.

Nyhed
2. april 2019

Flere fremtrædende danske jurister undrer sig over, at der aldrig er offentliggjort en formel juridisk afgørelse fra Estland om beslutningen, der beordrer Danske Bank til at forlade landet. Finanstilsynet i Estland har ikke ønsket at uddybe det juridiske grundlag.

Nyhed
2. april 2019

Compliance-medarbejdere befinder sig ofte på øretævernes holdeplads, der kan medføre konfliktsituationer, hvor psykens skyggesider spiller ind. I Nykredit har det fået compliance-chefen til at finde et nyt ledelsesredskab frem fra værkstøjkassen – ’skyggearbejde’.

Nyhed
2. april 2019

Det europæiske banktilsyn EBA er gået i luften med et nyt register over betalinsformidlere og e-pengeinstitutioner. Dansk ekspert vil gerne se systemet i aktion, før han bedømmer nytteværdien af det nye register.

Nyhed
2. april 2019

En undersøgelse af insiderlister for udstedere på fondsbørsen, som Finanstilsynet har foretaget, afslører overvældende mange fejl.