Nyhed
16. september 2020

Brancheorganisationen Forsikring & Pension opfordrer nu kraftigt Finanstilsynet til at lave en grundig analyse af, hvordan lønsomheden er for syge-og ulykkesforsikring, hvor der gives rabatter, herunder hvordan rabatterne er finansieret. Før kan og bør tilsynet ikke komme med en ny bekendtgørelse – ellers er der ikke level playing field mellem forskellige måder at organisere forsikringerne på. Det siger F&P’s vicedirektør i dette interview.

Nyhed
16. september 2020

ANALYSE: Whistleblowerjæger. En imponerende international karriere førte Troels Ørting Jørgensen hjem til Danmark og til en absolut toppost som medlem af bestyrelsen for Finanstilsynet. Men bare en uge efter udnævnelsen trak han sig, da det kom frem i danske medier, at han i et tidligere job havde jagtet en whistblower. Men de oplysninger var i forvejen offentlige og velkendte. Så hvad gik galt?

Nyhed
16. september 2020

I er nyt høringssvar retter lobbyorganisationen Finans Danmark en skarp kritik mod Finanstilsynet. Tilsynet har ikke redegjort for sine beslutninger, tidsfristen er alt for kort og flere europæiske bankforeninger har også undsagt indførelsen af reglerne.

Reguleringsdatabase (beta)


Nyhed
8. september 2020

TEMA: I dette nummer sætter Complidia fokus på EU’s genopretningspakke for kapitalmarkederne, der skal forsøge at lempe de økonomiske konsekvenser af Covid-19. Kommissionen startede forhandlingsprocessen i sidste uge, og forhåbningerne er stadig, at hele pakken vil være på plads inden årets udgang. Pakken byder både på lempelser og nye muligheder for den danske finansielle sektor.

Nyhed
8. september 2020

Da Sverige før sommerferien introducerede det nye samarbejde mellem politiet og de fem største banker i kampen mod hvidvask og økonomisk kriminalitet, skete det uden den store forudgående debat eller frygt for at komme i konflikt med persondatareglerne. I Danmark er politikerne mere bekymrede.

Nyhed
8. september 2020

Den europæiske banktilsynsmyndighed EBA bøjer sig nu for kraftig kritik og indfører stramme karens-regler for deres øverste chefer. Samtidig indrømmer EBA, at det ”tog for lang tid”, før de lukkede for den afgående direktørs adgang til systemerne. Direktører skifter til lobby-organisation.

Nyhed
1. september 2020

Noget godt fører Corona-krisen med sig, når EU suspenderer brugen af best execution rapporterne. Ingen læser dem alligevel, har EU-Kommissionen opdaget. Det kommer ikke bag på BankInvests direktør Lars Bo Bertram, der også mener investorerne drukner i informationer, når ”vi skal opdele vores priser i atomer”. 

Nyhed
1. september 2020

Finanstilsynet har stillet syv skarpe spørgsmål til Danske Bank, der skal besvares i en redegørelse, som banken må forvente vil og kan blive offentliggjort.

Nyhed
1. september 2020

20 lande har nu i en eller anden form etableret et samarbejde mellem myndighederne og bankerne i en fælles front for at bekæmpe økonomisk kriminalitet og hvidvask. I Danmark er det kun myndighederne, der samarbejder selv om bankerne gerne vil samarbejde med myndighederne. Fortsætter udviklingen bliver det en dansk enegang i den kamp viser ny rapport.

Nyhed
25. august 2020

Skal bankerne gøre endnu mere for at bekæmpe økonomisk kriminalitet i samfundet og ikke bare hvidvask, så er partnerskaber med myndighederne den eneste vej frem. Flere og flere lande er allerede gået ind på den vej, og det bør Danmark også gøre. Sådan lyder det fra Danske Banks chef for Financial Crime.

Nyhed
25. august 2020

Der efterspørges mere branchespecifik og målrettet vejledning fra myndighedernes side til især de mindre og mellemstore revisorer, der også har et stort ansvar for at forebygge hvidvask. Det er oplevelsen hos forhenværende tilsynschef for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn, der nu selv rådgiver andre revisorer.