Nyhed
8. oktober 2019

Forsikring & Pension blev dybt forundret, da de læste udkastet til ny hvidvasklov. Finanstilsynet får mulighed for at placere en sagkyndig person eller vagthund i virksomhederne, der kan følge den daglige drift - også selv om der ikke er mistanke om hvidvask eller finansiel kriminalitet.

Nyhed
8. oktober 2019

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed EBA har slet ikke undersøgt de økonomiske konsekvenser af de forestående Basel 4 krav godt nok. Det er baggrunden for, at Finans Danmark nu satser på et nordisk samarbejde for at få mindsket kravene inden det er for sent.

Nyhed
1. oktober 2019

Det udkast til lovforslag, der skal gennemføre de mange stramninger af hvidvaskloven som et stort flertal på Christiansborg blev enige om i foråret, støder kun på mindre forhindringer. Det viser en gennemgang af de mange høringssvar, som Complidia har foretaget. Lovforslaget, der forventes fremsat 30. oktober, er dog kun første del. Først senere vil et nyt lovforslag sætte tal på, hvor store administrative bøder Finanstilsynet fremover kan give virksomheder, der bryder loven.

Reguleringsdatabase (beta)


Nyhed
1. oktober 2019

Forsikringsbranchen stiller sig helt uforstående over for at de er medtaget i udkastet til ny lov om ændring af hvidvaskloven. ”Ikke os der har problemerne” skriver lobbyorganisationen i sit høringssvar.

Nyhed
24. september 2019

Finans Danmark har smidt fløjlshandskerne i kampen for at få børser som Nasdaq til at sænke priserne på data. Børser har monopolstatus på markedsdata og har indført nye gebyrer i et omfang, der også skaber real økonomiske konsekvenser for virksomheder, der vil rejse ny kapital, lyder kritikken fra lobby organisationen, der vil have ESMA til at gribe ind.

Nyhed
24. september 2019

Prisen på markedsdata har været ret så stabile over tid og er slet ikke steget så voldsomt, som anklagerne hævder. Dertil kommer, at disse omkostninger kun udgør en minimal del af de samlede omkostninger for børsmæglere og kapitalforvaltere, lyder det i et skriftligt svar fra Nasdaq, der dermed afviser al kritik om både højere og mange nye gebyrer.

Nyhed
18. september 2019

Kampen mod hvidvask kravlede sidste år op på andenpladsen over antallet af sager, som det anklagerne i det europæiske samarbejde Eurojust beskæftiger sig med. Og selv om organisationen ikke stjæler overskrifterne, når der sker internationale gennembrud i sagerne, så er det alligevel resultaterne, Danmarks repræsentant i Eurojust glæder sig mest over, når han forlader sit kontor i Haag fredag aften før week-enden, fortæller han i dette interview med Complidia.

Nyhed
18. september 2019

En af Europas største kapitalforvalter udtrykker nu dyb bekymring over priserne for at få leveret hurtige og pålidelige data for handel med værdipapirer. Konsekvensen kan blive skadelig for et velfungerende marked, skriver Norges Bank i et brev til den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ESMA.

Nyhed
10. september 2019

Finanstilsynet får snart mulighed for at udskrive store administrative bøder, ligesom bankledelser pålægges udvidet strafansvar for afgivelse af urigtige oplysninger. Det sker ifølge regeringens køreplan allerede i denne folketingssamling, hvor også flere andre stramninger bliver fremsat i Folketinget. Det sker som opfølgning på den brede aftale, den tidligere regering lavede tilbage i marts.

Nyhed
10. september 2019

Den grønne omstilling kræver aktiv handling af de finansielle virksomheder, og den skal være en integreret del af hele virksomheden, hvis man vil undgå at blive sat helt uden for indflydelse og tabe stort på bundlinjen, advarer Finans Danmark.

Nyhed
10. september 2019

Få overblikket over de indsatser, der er i gang såvel nationalt, europæisk som globalt for at skabe såkaldt ’grøn finans’ og danne rammerne for finansiering af bæredygtig vækst.