Nyhed
21. januar 2020

1800 virksomheder under Finanstilsynets tilsyn skal fremover indrapportere data hvert kvartal til tilsynet. Dataene skal hjælpe Finanstilsynet med at fokusere indsatsen mod bekæmpelse af hvidvask. Den nye strategi kommer ikke til at berøre antallet af inspektioner, understreger tilsynet.

Nyhed
21. januar 2020

Firmaet Lasso X forventer efter sommerferien at være klar med et nyt system til den finansielle sektor, der kan hjælpe med at bekæmpe svindel. En avanceret algoritme behandler data fra CVR-registret og andre offentlige kilder og kommer med en anbefaling baseret på 37 risikofaktorer.

Nyhed
21. januar 2020

KOMMENTAR: Danmarks Nationalbank argumenterer endnu engang for dansk tilslutning til Bankunionen. Men nationalbanken undviger meget behændigt at adressere et af de mest centrale spørgsmål i hele debatten, nemlig at Danmark ikke får plads ved bordet, hvor beslutningerne skal tages.

Reguleringsdatabase (beta)


Nyhed
14. januar 2020

Finanstilsynet erkender, at der endnu mangler redegørelser om hvidvask inspektioner foretaget i 2018. Men målet om 50 inspektioner i 2018, som tilsynet lovede politikerne, er næsten nået.

Nyhed
14. januar 2020

Det tog kun Erhvervsministeriet to dage at feje alle indsigelser mod den nye hvidvasklov af banen. Ifølge ministeriet er alle de betænkeligheder, som flere interesseorganisationer er fremkommet med, dækket ind i loven.

Nyhed
14. januar 2020

Midt mellem jul og nytår blev den nyeste og hidtil skrappeste hvidvasklov stemt igennem Folketinget og den 10. januar trådte selve loven så i kraft. Og allerede nu foreligger den første juridiske gennemgang af loven. ”Retsområdet for hvidvask er ikke behandlet særligt grundigt” lyder det fra en af forfatterne, som Complidia har talt med.

Nyhed
8. januar 2020

Når Jakob Hermansen fra VP Securities kigger i krystalkuglen for 2020 ser han to massive udfordringer, som kan ramme hele den finansielle sektor. Dels bliver det en udfordring for den enkelte virksomhed at sikre at alle leverandører og samarbejdspartnere også overholder de krav der stilles til dem. Og så kan Danmark blive presset til at opgive sin risiko-baserede tilgang til lovgivningen, frygter han.

Nyhed
8. januar 2020

”Finanstilsynet forventer at gennemføre 50 hvidvaskundersøgelser i 2018”. Sådan lød løftet til politikerne, da de strammede hvidvaskreglerne. Men her mere end et år efter er der kun kommet 33 redegørelser som opfølgning på tilsynets hvidvask inspektioner i 2018 og 2019.

Nyhed
8. januar 2020

Flere banker og sparekasser har måttet vente i over et år, fra Finanstilsynet kom på hvidvask inspektion, til de modtog den endelige afgørelse med mulige påbud og påtaler. Men trods den lange ventetid er der stor forståelse fra bankernes side.

Nyhed
17. december 2019

Da FSR – Danske Revisorer begyndte at nærstudere finansloven dukkede der pludselig en stor regning op med deres navn på. Revisorerne forstår ikke, hvordan regningen kan ende på syv. mill. Kr. eller hvorfor andre i samme branche ikke skal bidrage.

Nyhed
17. december 2019

Livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og skadesforsikringsselskaber kan godt begynde at finde den grønne regnemaskine frem. Finanstilsynets julehilsen til forsikringsselskaber og pensionskasser kommer i år spækket med krav til bestyrelserne om at rapportere til tilsynet om hvordan de finansielt er gearet til at håndtere klimaforandringerne. Samtidig annoncerer tilsynet en række nye oplysningsforpligtelser på bæredygtighedsområdet.