Påbud til Andelskassen Oikos

Finanstilsynet var i november 2018 på inspektion i Andelskassen OIKOS. På inspektionen blev alle de væsentligste risikoområder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

Læs redegørelsen her.

Login