Administrativ bøderegn truer danske banker

Danske banker kan risikere nogle alvorlige bødestørrelser fra Finanstilsynet efter de seneste hvidvaskstramninger.
Danske banker kan risikere nogle alvorlige bødestørrelser fra Finanstilsynet efter de seneste hvidvaskstramninger.

Endnu ved ingen hvor store administrative bøder, det danske Finanstilsyn får lov til at udskrive som konsekvens af de seneste hvidvaskstramninger. Men hvis det bliver bare nogenlunde på niveau med landene omkring os, er der tale om gigantiske udvidelser af de beføjelser, tilsynet har i dag. Det viser en rundspørge, Complidia har lavet til en række finanstilsyn i Europa. I flere lande straffes også enkeltpersoner med bøder.

Danmark og Estland hører til de få lande i EU, hvor det er domstolene, der dømmer og eventuelt udskriver bøder. Kun i meget begrænset omfang er offentlige myndigheder i Danmark udstyret med muligheden for at udskrive administrative bøder, sådan som det sker i de fleste andre europæiske lande for at spare på domstolenes tid og kræfter i mindre sager.

Men det skal der laves om på nu. Da et bredt flertal i Folketinget for nylig vedtog 16 forslag til stramninger af indsatsen mod økonomisk kriminalitet, lød første punkt: ”Finanstilsynet får en bred adgang til at udstede administrative bødeforelæg.”

Login

Skrevet af

Henrik Denta

Henrik Denta, Journalist

Henrik Denta er finansjournalist og har tidligere arbejdet på Dagbladet Børsen, Politiken og TV-Avisen på DR. Her har han også arbejdet på andre redaktioner som 21 Søndag, Magasinet Penge, DR2 og P1 Business som både journalist og redaktør. Han arbejder i dag som selvstændig journalist og Tv-producent og har senest også udgivet bogen Guld & Bedrag om Nationalbankens guldbeholdning.

Klummer

Se alle