Advokat hilser nye indgreb mod hvidvask velkommen

Nye stramninger i hvidvaskloven kan blive effektive i kampen mod hvidvask, mener advokat Lars Lindencrone Petersen, partner i Bech-Bruun, om den sidste del af ændringsforslaget til lov om hvidvask, der ventes fremsat i dag onsdag, mens forslaget stadig er i høring. Sammen med en kollega er han ordstyrer på den første konference om det nye lovforslag.

Det er ikke til at vride bare en kritisk kommentar ud af Lars Lindencrone Petersen, partner i Bech-Bruun, om det nyeste ændringsforslag til hvidvaskloven.

”Alle forslagene er stærkt tiltrængte” lyder hans samlede vurdering derimod.

Som mange andre har han også bemærket Finanstilsynets nye adgang til at udskrive administrative bøder i million-klassen.

”Det ryster ikke min retssikkerhed. En virksomhed kan jo stadig hævde sin uskyld og nægte at vedkende sig bøden, og så ryger sagen i retten, akkurat som før, hvor det i stedet var SØIK, der kom med et bødeforlæg. Nu behøver Finanstilsynet ikke længere gå via SØIK men kan selv sende et girokort direkte ud, og det gør da processen meget smidigere og hurtigere” siger han til Complidia.

I stedet peget han på en anden nyskabelse i lovforslaget, nemlig myndighedernes adgang til at udveksle oplysninger.

”Det er virkelig tiltrængt, at de endelig får lov til det. Og det kan give en store effekt i bekæmpelse af hvidvask” siger han.

Spil og Skat
Det er især Skatteforvaltningen og Spilmyndigheden, der nu får mulighed for at dele ud af ellers tavshedsbelagte oplysninger, både af egen drift og efter anmodning fra andre myndigheder.

”Det vil for eksempel kunne være Hvidvasksekretariatet i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Finanstilsynet, PET. De oplysninger, som vil kunne videregives af egen drift, er oplysninger, som Skatteforvaltningen eller Spillemyndigheden vurderer, kan have betydning for myndighedernes opgave om at bekæmpe og forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Det vil for eksempel kunne være tilfældet, hvis en borger flere gange udfører store kontantbeløb af landet” står der i lovforslagets bemærkninger.

”Når den særlige tavshedspligt nu kan tilsidesættes så skyldes det, at man vægter hensynet til at få opklaret forbrydelser højere end hensynet til tavshedspligten over for de personer, der er under mistanke” siger Lars Lindencrone Petersen.

Indefrysning
Han peger også på lovforslagets tredje del, der handler om at indefryse midler for personer, der er opført på FN’s sanktionsliste. Denne mulighed har ikke tidligere eksisteret i dansk ret.

Ifølge lovforslagets bemærkninger betyder det, at blandt andet danske virksomheder og personer er forpligtet til uden ugrundet ophold som det hedder at indefryse midler, som ejes eller besiddes af de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder på FN’s sanktionslister, når EU har implementeret og offentliggjort den relevante EU-retsakt i EU-Tidende.

Til det brug skal der oprettes en ny myndighed udpeget af erhvervsministeren, som er ansvarlig for at offentliggøre navne på fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der opføres på FN’s sanktionslister.

”Vi har aldrig haft den slags sager før og derfor gælder nu om af se tydeligt efter, hvornår og hvordan det skal gøres” siger Lars Lindencrone Petersen.

Konference
Sammen med kollegaen David Moalem er han ordstyrer på den første konference, efter at lovforslaget er blevet fremsat. Konferencen ”Hvidvask og compliance i den finansielle sektor” arrangeres af JUC, Juridisk Uddannelses Center. Og på talerlisten står også Linda Nielsen, professor og formand for Finans Danmarks Task Force Hvidvask.

Hun må formodes at haste hjem fra konferencen for allerede tidligt næste morgen skal hun fremlægge den længe ventede strategi og tiltag fra netop Task force Hvidvask.

”På konferencen tager vi dybe spadestik ned i emner som sanktioner, lovgivning og retspraksis. Samtidig belyses hverdagens udfordringer i compliance-maskinrummet i lyset af den teknologiske udvikling” siger Lars Lindencrone Petersen, advokat og partner i Bech-Bruun.

Tags

Skrevet af

Henrik Denta

Henrik Denta, Journalist

Henrik Denta er finansjournalist og har tidligere arbejdet på Dagbladet Børsen, Politiken og TV-Avisen på DR. Her har han også arbejdet på andre redaktioner som 21 Søndag, Magasinet Penge, DR2 og P1 Business som både journalist og redaktør. Han arbejder i dag som selvstændig journalist og Tv-producent og har senest også udgivet bogen Guld & Bedrag om Nationalbankens guldbeholdning.

Klummer

Se alle