Analyse: Lad falde, hvad ikke kan stå

NEP-krav vil sikre en rolig afvikling af nødlidte banker, hvor skatteyderne bliver holdt uden for ligningen.

Danmark var reguleringsmæssigt foregangsland under den finansielle krise, og med Bankpakke 3 i 2010 var vi det første land i Europa, der valgte at implementere den hårde løsning, hvor man lod usunde banker dø uden statslig hjælp – og hvor man lod simple kreditorer risikere tab i forbindelse et krak. Formålet var, at staten og skatteydere ikke skulle lide tab ved nødlidende banker, men at bankerne og bankens kunder selv skulle betale oprydningen.

Fjordbank Mors var den første bank, der blev afviklet under de skrappe regler, og det vakte så stor opsigt, at den i international sammenhæng ubetydelige bank røg på forsiden af Financial Times – det var så usædvanligt et skridt, man havde taget i Danmark, hvor man for første gang i Europa lod simple kreditorer tage skraldet for et bankkrak.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle