Banker bifalder lovændringer

Finans Danmark støtter arbejdet for at minimere dansk detailregulering og tager positivt imod en række ændringsforslag til bl.a. lov om finansiel virksomhed. Brancheorganisationen ønsker dog at få afklaret samspillet mellem den finansielle lovgivning og de nye databeskyttelsesregler.

Bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, tager altovervejende positivt imod de forslag til ændring af bl.a. lov om finansiel virksomhed, som Finanstilsynet sendte i høring i begyndelsen af juli som et såkaldt ’samlelovforslag’.

Lovforslaget dækker en lang række forskellige emner, og bevæger sig udover lov om finansiel virksomhed også ind over lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre love.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle