Banker blåstempler tilsynsmodel

De finansielle brancheforeninger i Danmark og Sverige er godt tilfredse med den nuværende rolle, de europæiske tilsynsmyndigheder spiller, men ønsker sikkerhed for, at ikke-eurozone landes interesser fortsat bliver varetaget, når Storbritannien forlader EU.

Brexit må ikke betyde en svækkelse af ikke-eurozone landenes interesser. Og der skal være klare beskyttelsesforanstaltninger for ikke-euro lande i tilsynsmyndighedernes beslutningstagersystem. Hvis man kan få sikkerhed for det, er der fuld opbakning til den nuværende europæiske tilsynsmodel fra de finansielle brancheorganisationer i Danmark og Sverige.

Det fremgår af et fælles positionspapir fra Finans Danmark, Svenske Bankföreningen og Svenske Fondhandlereföreningen, der er forfattet i forbindelse med EU-Kommissionens såkaldte “Review of the role of the European Supervisory Authorities (ESA).”

”Vi mener, at den nuværende organisering af ESA’erne er et godt udgangspunkt for ESA’ernes arbejde med at videreudvikle det indre marked i EU for kapital og finansielle tjenesteydelser til gavn for væksten og sikre ens konkurrencevilkår for finansielle virksomheder i hele EU,” fremgår det af papiret.

”Der er derfor ikke behov for radikale ændringer i ESA'ernes organisering eller mandater. Det er dog vigtigt, særligt i forbindelse med Brexit, at ikke-eurozone landes interesser fortsat bliver varetaget behørigt og at der er klare safeguards for ikke-euro lande i ESA'ernes beslutningstagningssystem,” hedder det videre.

Læs hele positionspapiret her

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle