Banker: Hvidvasklov kolliderer med persondataregler

Finans Danmark vil have ændret hvidvaskvejledningen.
Finans Danmark vil have ændret hvidvaskvejledningen. (Foto: PR)

Et sammenstød mellem hvidvaskloven og persondatareguleringen medfører, at finansielle virksomheder skal opbevare enorme mængder data. Det er ’meget byrdefuldt’ for erhvervet, mener Finans Danmark, som vil i dialog med Finanstilsynet om en justering af ny vejledning.

Et clash mellem forskellige reguleringer har fået bankernes brancheorganisation op af sædet. I et høringssvar til Finanstilsynets nye vejledning til hvidvaskloven peger Finans Danmark på, at reglerne vil medføre, at de finansielle virksomheder bliver forpligtet til at opbevare ’enorme’ mængder data, hvilket vil kræve store ressourcer for virksomhederne at håndtere. Derfor vil brancheorganisationen i yderligere dialog med Finanstilsynet for at få ændret i vejledningen.

”Håndteringen af persondata er en særlig udfordring, hvilket blandt andet skal ses på baggrund af snitfladerne mellem persondatareguleringen og hvidvaskloven. Der vil være behov for fortsatte drøftelser med Finanstilsynet,” skriver Finans Danmark i deres høringssvar, hvor man også opfordrer til at inddrage Datatilsynet i disse drøftelser.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.