Banker vil i dialog med regeringen om ekstra kapitalbuffer

(Foto: PR)

Finans Danmark udtrykker forståelse for det Systemiske Risikoråds anbefaling om at aktivere den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer. Bankernes brancheorganisation ønsker imidlertid en ’forudsigelig implementering.’

Det Systemiske Risikoråd anbefalede onsdag regeringen at aktivere den såkaldt kontracykliske kapitalbuffer. Hvis anbefalingen følges, vil det øge bankernes og realkredittens kapitalkrav med ca. 7 mia. kr., svarende til 0,5 pct. af kreditinstitutternes samlede risikoeksponeringer.

Årsagen til anbefalingerne er, at risikorådet vurderer, at der er risici under opbygning i det finansielle system. Derfor bør kapitalbufferen være opbygget, ”inden der opstår stress i det finansielle system,” som det hedder i en meddelelse fra Det Systemiske Risikoråd.

”Vi forstår godt overvejelserne bag og vil gerne i dialog med regering og Folketing om en eventuel implementering af denne buffer på en forudsigelig måde, der afspejler de aktuelle forhold og initiativer, som er taget. Jeg tænker især på den beskedne udlånsvækst samt de stramninger, der er sat i værk når det gælder boliglån. Dertil kommer generelt øgede kapitalkrav, der jo som bekendt også er på vej,” siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark.

Flere krav på vej
Han henviser til, at den samlede udlånsvækst i Danmark fortsat er ret begrænset. Samtidig er der nu udsigt til stigende kapitalkrav fra Basel og de såkaldte NEP-krav, som også netop er vedtaget.

Endelig er der allerede taget en række målrettede initiativer i forhold til boligmarkedet, påpeger brancheorganisationen. Der er bl.a. indført krav om mere forsigtig kreditpolitik i vækstområder og mindst fem pct. kontant udbetaling. For nylig er der kommet nye god skik retningslinjer for boligkredit, som skal sikre sårbare låntagere mod høj og risikabel gældsætning.

”Så det er vigtigt, vi ud over forudsigelighed også ser på bufferen i sammenhæng med anden regulering,” siger Ulrik Nødgaard.

Det Systemiske Risikoråd er parat til at henstille om at reducere buffersatsen med øjeblikkelig virkning, hvis der opstår betydeligt stress i det finansielle system.

"Hvis stresset udgør en risiko for en hård opstramning af kreditgivningen til husholdninger og virksomheder, kan frigivelse af bufferen bidrage til at begrænse de negative effekter på realøkonomien," fremhæver rådet.

Ud af 30 europæiske lande er den kontracykliske buffer aktiveret i fem, nemlig Sverige, Norge, Tjekkiet, Slovakiet og Storbritannien.

Erhvervsministeriets repræsentanter i Det Systemiske Risikoråd oplyser, at Erhvervsministeriet oplyser, at regeringen inden for tre måneder vil tage stilling til, om bufferen skal aktiveres.

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle