”Bankerne beder selv om NEP-krav”

Finanstilsynets direktør Jesper Berg mener, at bankerne selv efterlyser den robusthed, NEP-kravene giver de små og mellemstore pengeinstitutter.
Finanstilsynets direktør Jesper Berg mener, at bankerne selv efterlyser den robusthed, NEP-kravene giver de små og mellemstore pengeinstitutter.

Mens store dele af den finansielle sektor holder vejret og venter på, hvor Finanstilsynet sætter barren i forhold til de såkaldte NEP-krav, afviser myndigheder og politikere, at Danmark er ved at indføre unødig særregulering.

Retorikken er skarp, og pointen i brancheorganisationernes høringssvar er ikke til at tage fejl af: Finanstilsynet er ved at overimplementere EU-regler i Danmark til stor skade for både væksten – ikke mindst i landdistrikterne – og de mindre bankers overlevelsesevne.

Omvendt mener både Finanstilsyn og flere politikere, at der ikke er tale om unødig særregulering, og at bankerne selv har bedt om de nye krav af hensyn til at sikre deres robusthed.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.