Danske Banks revisor politianmeldt i hvidvasksag

Danske Banks revisor, EY, blev i dag meldt til politiet,
Danske Banks revisor, EY, blev i dag meldt til politiet, (Foto: PR)

Revisionsselskabet EY er meldt til poltiet af Erhvervsstyrelsen, der mener, at EY i forbindelse med revision af Danske Banks 2014-regnskab fik kendskab til viden, der burde få alarmklokkerne til at ringe.

Revisionsselskabet Ernst & Young, EY, er blevet meldt til poltiet af Erhvervsstyrelsen, der mener, at EY har overtrådt hvidvaskloven, da selskabet reviderede Danske Banks regnskab i 2014.

Det fremgår af en meddelelse fra Erhvervsstyrelsen i dag

"Erhvervsstyrelsen har anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om at indlede en politimæssig efterforskning af om hvidvaskloven er overtrådt," hedder det i meddelelsen.

Her fremgår det også, at Erhvervsstyrelsen vurderer, at EY ”i forbindelse med revisionen af Danske Bank A/S’ års- og koncernregnskab for 2014 blev bekendt med oplysninger, som fører til, at EY burde have foretaget nærmere undersøgelser, samt foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet.”

Samarbejder
Til Berlingske oplyser EY, at selskabet har samarbejdet fuldt ud med Erhvervsstyrelsen siden oktober 2018 og gjort alle relevante informationer om revisionen tilgængelige.

”EY foretog den rapportering, som vi efter gældende lovgivning var forpligtet til, og vi vil samarbejde fuldt ud med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i den videre undersøgelse,” skriver Michael Basland, kommunikationschef i EY, i en e-mail til Berlingske.

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.