Datatilsyn alt for svækket

ANALYSE: Når Finanstilsynet bliver sendt i byen for at varetage Datatilsynets opgaver med at føre tilsyn med persondata, er det udtryk for en lappeløsning, der dækker over alt for få ressourcer hos den rette myndighed.

ANALYSE: Nok er finansielle virksomheder sat i verden for at formidle penge – men samtidig udgør de en overordentlig stor andel af IT-sektoren. Både banker, sparekasser, forsikringsselskaber og pensionskasser er dybt afhængige af IT-systemer til såvel at drive forretningen, servicere kunderne og til at indsamle og opbevare kundedata sikkert. Ingen anden sektor investerer så mange ressourcer i IT pr. medarbejder som den finansielle.

I det lys skulle man tro, at den myndighed, der har ansvaret for at sikre, at reglerne for beskyttelse af persondata bliver overholdt, havde tilstrækkeligt med muskler til at udføre opgaverne.

Login

Skrevet af

Peder Bjerge

Peder Bjerge, Journalist og cand.jur.

Jurist og tidligere embedsmand i Erhvervsministeriet og Finanstilsynet samt tidligere erhvervsjournalist på Politiken, Børsens Nyhedsmagasin og Computerworld.

Klummer

Se alle