De ti bud for compliance medarbejdere

Finanstilsynet har udarbejdet et notat med god praksis for compliance og risikostyring i kreditinstitutter. Notatet indeholder tilsynets ti bud eller retningslinjer for god praksis til institutternes organisering af compliance og risikostyring.

Hver tiende medarbejder i de danske kreditinstitutter beskæftiger sig med kontrolfunktioner i første forsvarslinje. Over i købet bruger de store SIFU-institutter procentvis færre medarbejdere i denne funktion end de mellemstore, da SIFI’erne her rigtigt kan udnytte deres stordriftsfordele.

Målt i antal ansatte er der naturligt nok flere i SIFI-institutterne. Men uanset hvor de arbejderså bruger de næsten halvdelen af deres tid på kontroller på kreditområdet En tredjedel af tiden bruges på kontroller på hvidvaskområdet.

Login

Skrevet af

Henrik Denta

Henrik Denta, Journalist

Henrik Denta er finansjournalist og har tidligere arbejdet på Dagbladet Børsen, Politiken og TV-Avisen på DR. Her har han også arbejdet på andre redaktioner som 21 Søndag, Magasinet Penge, DR2 og P1 Business som både journalist og redaktør. Han arbejder i dag som selvstændig journalist og Tv-producent og har senest også udgivet bogen Guld & Bedrag om Nationalbankens guldbeholdning.