Ekspertgruppe: Kapitalkrav stiger med 78 milliarder

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har nedsat 'Basel-ekspertgruppen' 
Erhvervsminister Brian Mikkelsen har nedsat 'Basel-ekspertgruppen'  (Foto: PR)

Den danske finanssektor står til en stigning i kapitalkravene på 34 pct., hvis Basel-Komitéens anbefalinger skal efterleves. Det vurderer regeringens ekspertgruppe.

Den såkaldte Basel-ekspertgruppe, der sidste år blev nedsat af erhvervsminister Brian Mikkelsen til at identificere de væsentligste danske interesserer i Basel-Komitéens anbefalinger, har i dag offentliggjort sin endelige rapport. Konklusionen er ikke opmuntrende – omend heller ikke overraskende – for den danske finanssektor, der i lang tid har advaret mod Basel-kravene.

Ekspertgruppen vurderer, at de største danske institutters kapitalkrav vil stige med i størrelsesordenen 78 mia. kr. svarende til en stigning på 34 pct., hvis anbefalingerne fra Basel-Komitéen implementeres i EU uden yderligere tilpasninger.

Ekspertgruppens beregninger viser, at realkreditlån, både til husholdninger og virksomheder, samt erhvervsudlån vil blive ramt hårdt. Herudover vil markedsrisiko også opleve relativt store stigninger i kapitalkravene. Ekspertgruppens beregninger viser videre, at det såkaldte gulvkrav er den væsentligste årsag til kapitalkravsstigningerne, hedder det i en meddelelse fra Erhvervsministeriet.

I bankernes interesseorganisation Finans Danmark er direktør Ulrik Nødgaard bekymret for konsekvenserne af gulvkravene.

Bryder med snusfornuften
”Gulvkravet bryder med det snusfornuftige princip, at kreditinstitutter skal holde mere kapital i reserve, når de foretager mere risikobetonede udlån, end når de udlåner til mere sikre projekter. At bryde med det princip vil være usundt. Erhvervslivet er motoren bag væksten og jobskabelsen herhjemme. Derfor kan en stigning i kapitalkravet af denne størrelse ikke undgå at få en negativ effekt på væksten og jobskabelsen,” siger Ulrik Nødgaard i en kommentar til rapporten.

”Gulvkravet vil også ramme udlån til boligejere. Vi vil derfor fortsat arbejde for at begrænse de skadelige virkninger af gulvkravet på vores medlemmers udlån til såvel erhvervslivet som boligejere,” tilføjer han.

Ekspertgruppen vurderer desuden, at en indførsel af Basel-Komitéens anbefalinger kan give incitament til øget risikotagning, da kravet vil medføre højere kapitalkrav, end de faktiske risici vil tilsige.

Minister forudser hårde forhandlinger
Basel-Komitéens anbefalinger skal nu vurderes af den europæiske tilsynsmyndighed EBA, hvorefter Europakommissionen sender et forslag i høring. Indtil da vil såvel den danske finanssektor som regeringen forsøge at trække reglerne i en retning, der tilsmiler danske forhold.

”Vi må forberede os på, at der venter intense forhandlinger for at sikre, at den danske finansielle sektor ikke rammes unødigt hårdt af Basel-kravene,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Basel-ekspertgruppen består af repræsentanter fra relevante økonomiske ministerier, Nationalbanken, den finansielle sektor og har Finanstilsynet som formand. 

Læs også:
Finans Danmark: Kapitalkrav unødigt hårde
Den lange vej til Basel
Baselkrav kan blive både en dreng og en pige

 

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle