Fældet af mistænkelige kunder

Bestyrelsen i Københavns Andelskasse kæmpede til det sidste en kamp med Finanstilsynet for at stå på egne ben, men tilsynet trak i aftes en streg i sandet. Lemfældig behandling af hvidvaskprocedurer og en lang portefølje af højrisikable kunder var vigtig årsag. SØIK undersøger mulige overtrædelser af hvidvaskloven.  

Mens landets største bank om få dage redegør for sit syn på, hvordan hvidvask i enorme mængder kunne finde sted i Estland, så var netop manglende styr på håndtering af mulig hvidvask og terrorfinansiering stærkt medvirkende til, at direktion og bestyrelse i en af landets mindste pengeinstitutter i aftes blev bedt om at aflevere nøglerne.     

Det fremgår af det brev, som Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, i går mailede til netop direktionen og bestyrelsen i Københavns Andelskasse samt revisionsfirmaet KPMG med en afgørelse om, at andelskassen er forventet nødlidende.

Login

Skrevet af

Lars Abild

Lars Abild, Journalist

Ansættelser på hhv. Børsen, Jyllands-Posten og Berlingske. Har endvidere arbejdet freelance med fokus på dokumentarudsendelser for DR og TV2. Skrevet artikler til Information, Weekendavisen og Økonomisk Ugebrev.

Klummer

Se alle