Finansiel Stabilitet anker frifindelse af Roskilde Bank-ledelse

Frifindelsen af Roskilde Banks tidligere ledelse ankes af Finansiel Stabilitet ledelse i stort erstatningskrav. Det oplyser flere medier.

BUSINESS.DK: »Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet har besluttet at anke dele af dommen. Landsretten konkluderer i sin dom af syvende november 2017, at der har foreligget kritisable forhold i forbindelse med driften af banken, men at der ikke er grundlag for et generelt erstatningsansvar for driften af banken,« skriver Finansiel Stabilitet i en meddelelse, som Business.dk m.fl. refererer.

For en måned siden blev den tidligere ledelse og revision frifundet for erstatning i Østre Landsret, men nu har bestyrelsen i Finansiel Stabilitet med tidligere Nykredit-direktør Peter Engberg i spidsen besluttet at anke dele af dommen.

I sagen var blandt andre tidligere administrerende direktør Niels Valentin Hansen, den tidligere bestyrelse og revisionsfirmaet EY sagsøgt for en milliard kroner plus renter for deres ageren op til Roskilde Banks kollaps.

Ved domsafsigelsen i november blev driften af banken kritiseret af dommerne, men alle blev frifundet for erstatningsansvar.

Landsretten konkluderede i sin dom af 7. november 2017, at der har foreligget kritisable forhold i forbindelse med driften af banken, men at der ikke er grundlag for et generelt erstatningsansvar for driften af banken, fordi Finansiel Stabilitet og oprydningsselskabets advokater fra advokatkontoret Gorrissen Federspiel ikke havde opgjort tabet af engagementerne.

Ifølge Finansiel Stabilitet vil ankesagen omfatte konkrete aktiekreditter samt konkrete udlånsengagementer, herunder et aktielån til køb af Roskilde banks aktier, hvor Østre Landsret fandt, at bestyrelse og direktion har handlet ansvarspådragende, men hvor der ikke er fremlagt den fornødne dokumentation for det lidte tab. Det konkrete lån på næsten en kvart milliard kr. blev ydet til den tidligere direktør for Roskilde-festivalen Henrik Rasmussen - til trods for, at han kun havde en indtægt på en mio.kr. om året og kun kunne servicere lånet, hvis bankaktierne steg.

Skærpet ansvar
Finansiel Stabilitet vil under ankesagen gøre gældende, at der gælder et skærpet ansvar for ledelsen i en finansiel virksomhed, ligesom der vil ske dokumentation af tab på den måde, som Østre Landsret har efterlyst.

Flere personer, som var blandt de sagsøgte i landsretten, kan dog ånde lettet op. Det drejer sig om bankens tidligere underdirektør Allan H. Christensen og den eksterne revision Ernst & Young, som ikke omfattes af ankesagen. Når revisionen er ude, reduceres oprydningsselskabets chance for at få en større erstatning i kassen markant.

Finansiel Stabilitets erstatningskrav lød på en milliard kr., men den generelle vurdering er, at kun revisionsfirmaet i kraft af sin ansvarsforsikring ville være i stand til at finde et større erstatningsbeløb. I ankesagen kræver Finansiel Stabilitet en erstatning på 350 mio. kr.

Tags

Klummer

Se alle