Finansielle ankenævn lægges sammen

De tre finansielle ankenævn, Pengeinstitutankenævnet, Realkreditankenævnet og Ankenævnet for investeringsfonde bliver nu samlet under ét og får navnet ’Det finansielle ankenævn’.

Ankenævnene for pengeinstitutter, realkredit og investeringsfonde bliver nu samlet under én hat og kommer til at hedde ’Det finansielle ankenævn’. Det oplyser Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark, der sammen finansierer ankenævnene og som forventer, at sammenlægningen vil forenkle klageprocessen for forbrugerne.

”Beslutningen om et samlet ankenævn sker i kølvandet på den vellykkede sammenlægning af Pengeinstitutankenævnets og Realkreditankenævnets sekretariater, vi lavede i 2017. Det medførte en mere enkelt proces for forbrugerne, som vi nu også kan tilbyde på investeringsområdet,” siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

”Ved at sammenlægge alle tre finansielle ankenævn til ét kan forbrugerne nu gå ind på én hjemmeside, en klageportal og en vedtægt. Hvis en forbruger for eksempel indbringer en klagesag over to finansielle virksomheder fra hver sin branche, skal forbrugeren nu kun betale et klagegebyr – og klage et sted,” siger Ane Arnth Jensen viceadministrerende direktør i Finans Danmark

Ulla Wulff Kjær, der siden 2015 har været chef for Pengeinstitutankenævnet og siden 2017 har ledet det samlede sekretariat for Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet, fortsætter som direktør for ’Det finansielle ankenævn’.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle