Finanslobby kræver flere hvidvaskressourcer

Regeringens nationale hvidvaskstrategi bliver overordnet taget positivt imod af Finans Danmark, der dog i et høringssvar peger på behovet for flere penge til Hvidvasksekretariatet.

Bankernes interesseorganisation Finans Danmark er overvejende positiv over for regeringens udspil til en national hvidvaskstrategi. Dog følger der for få ressourcer med til hvidvasksekretariatet.

Finans Danmark er tilfreds med, at man i strategien anerkender et behov for at styrke det hidtidige samarbejde mellem myndighederne og bankerne, og at der lægges op til en række konkrete initiativer, der skal understøtte dette.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle