Finanstilsynet kommer under Datatilsynet

”Persondataloven kan virke voldsom, hvis man som virksomhed ikke har overholdt de nugældende regler, og derfor måarbejde på at komme op på det niveau, der er krævet,” mener IT-professor Henrik Udsen.
”Persondataloven kan virke voldsom, hvis man som virksomhed ikke har overholdt de nugældende regler, og derfor måarbejde på at komme op på det niveau, der er krævet,” mener IT-professor Henrik Udsen.

Datatilsynet står til at få tilført nye ressourcer til de mange nye opgaver, der følger af persondataforordningen, men det vil næppe være tilstrækkeligt. I stedet er der lagt op til at Finanstilsynet skal føre det primære tilsyn med persondatasikkerheden – med Datatilsynet som overdommer.

Landets banker og sparekasser er vant til at få Finanstilsynet på inspektion. Men fra den 25. maj bliver de underlagt endnu et tilsyn af deres virksomhed. Da skal Datatilsynet føre tilsyn med noget af de helligste i pengeinstitutternes verden, nemlig kundedata. Med persondataforordningen skal Datatilsynet føre tilsyn med, at myndigheder og private virksomheder behandler persondata efter reglerne. Og der vanker store bøder til dem, der ikke kan finde ud af at overholde reglerne.

I den finansielle sektor – som i resten af erhvervslivet – gør man sig klar til de nye regler, der i et mindre pengeinstitut som for eksempel Kreditbanken giver en række dilemmaer i forberedelserne til de nye regler, som Complidia tidligere har beskrevet.

Login

Skrevet af

Peder Bjerge

Peder Bjerge, Journalist og cand.jur.

Jurist og tidligere embedsmand i Erhvervsministeriet og Finanstilsynet samt tidligere erhvervsjournalist på Politiken, Børsens Nyhedsmagasin og Computerworld.