Flere - og bedre - indberetninger fra bankerne

Chef for Finanstilsynets hvidvaskkontor Stig Nielsen.
Chef for Finanstilsynets hvidvaskkontor Stig Nielsen. (Foto: PR)

Hvidvaskindberetninger fra bankerne er steget eksplosivt de senere år. Samtidig er kvaliteten af indberetningerne steget, mener Finanstilsynet. Til gengæld kommer der kun få indberetninger fra øvrige virksomheder, og det bekymrer tilsynsmyndigheden.

Sidste år voksede antallet af underretninger med mistanke om hvidvask og terrorfinansiering med cirka 10.000 og nåede op på ca. 36.000. Langt hovedparten kommer fra de 70 danske pengeinstitutter, mens der kommer meget få fra de øvrige 18.000 danske virksomheder, der er indberetningspligtige. Det bekymrer Finanstilsynet.

”En række af virksomhederne har lært meget og er blevet bedre til at overvåge for mulig hvidvask. Selvom antallet af underretninger er vokset markant, er kvaliteten af dem også blevet bedre, og det peger i den rigtige retning. Men det gælder især for pengeinstitutterne, mens andre brancher ikke underretter nær så meget. Det er noget af det, vi skal arbejde mere med frem over,” siger kontorchef i Finanstilsynet, Stig Nielsen, der står i spidsen for kontoret, som fører tilsyn med forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering i de finansielle virksomheder.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle