Forhøjet kapitalkrav til Danske Bank - der bekræfter dialog med US-myndigheder

Danske Banks ledelse til pressemøde i Tivoli Congress Center ved fremlæggelsen af bankens egen undersøgelse af hvidvaskaktiviteterne i Estland.
Danske Banks ledelse til pressemøde i Tivoli Congress Center ved fremlæggelsen af bankens egen undersøgelse af hvidvaskaktiviteterne i Estland. (Foto: Complidia)

Finanstilsynet pålægger Danske bank at øge solvensen med 10 mia. kr. som følge af øget compliance- og omdømmerisiko. Samtidig bekræfter banken, at det amerikanske justitsministerium undersøger bankens strafferetslige ansvar i relation til hvidvaskaktiviteter i Estland.

Finanstilsynet har til morgen givet Danske Bank påbud om at øge sin solvens med et tillæg af kernekapital på ikke under 10 mia. kr. Tiltaget kommer fordi Danske Banks compliance- og omdømmerisiko ifølge Finanstilsynet vil være forøget i flere år frem.

Beløbet fordobler et tidligere påbud om at forøge egenkapitalen med fem milliarder. På baggrund af det nye påbud stopper Danske bank øjeblikkeligt og noget usædvanligt et igangværende tilbagekøbsprogram af egne aktier på 10 mia. kr. Der er allerede tilbagekøbt for knap 7 mia. kr.

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle