Forsikringsbranche på vej mod stærkere compliance-kultur

Alm. Brands hovedsæde på Midtermolen i København.
Alm. Brands hovedsæde på Midtermolen i København. (Foto: PR)

Det er vigtigt med en udbredt forståelse af, at compliance ikke arbejder imod, men tværtimod hænger godt sammen med forretningen. Det fastslår compliance officer i Alm. Brand, Claus Ditlev Poulsen, som samtidig peger på, at lovgivningen på flere områder stiller større krav til forsikringsselskaber end til banker.

Kravet om en formaliseret compliance-funktion blev med EU-direktivet MiFID1 indført i 2007 for pengeinstitutter, hvorimod der først med Solvens ll-reglerne i 2016 kom formaliserede krav om compliance-funktioner i forsikrings- og pensionsvirksomheder.

”Mange forsikringsselskaber var forudseende og har gjort et stort arbejde for at implementere en compliance-kultur, før reglerne om en egentlig compliance-funktion trådte i kraft. Det har i nogle tilfælde udviklet sig til forskellige tilgange indenfor henholdsvis pengeinstitutter og forsikringsselskaber, hvor både kultur, produkter og organisation har spillet ind på tilgangen til compliance.”

Login

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle