F&P vil bekæmpe tilsynsarbitrage i EU

”Nogen skal turde stille de drilske spørgsmålog om nødvendigt trykke dér, hvor det gør ondt,” mener Torben Weiss Garne.
”Nogen skal turde stille de drilske spørgsmålog om nødvendigt trykke dér, hvor det gør ondt,” mener Torben Weiss Garne.

En række konkrete sager har fået forsikrings- og pensionsselskabernes interesseorganisation på banen i forhold til at bekæmpe, hvad de kalder ’tilsynsarbitrage’ i EU – at finansielle selskaber slår sig ned i et land med et lempeligere tilsyn.

Forsikring & Pension har kastet sig ind i kampen om mere harmoniserede regler i EU. Ikke mindst, når det gælder de regler, der regulerer hvordan finansielle selskaber skal holdes under tilsyn.

En af hovedudfordringerne – udover at reglerne ikke er ens – er, at selskaberne ikke nødvendigvis er under tilsyn i det land, de opererer i, men i det land de har hjemsted i.

Forsikring & Pension mener, det skaber ulige konkurrence, når et selskab i et land kan udnytte et andet lands lempeligere vilkår, og sælge forsikringer til danske forbrugere. Det, som man i jargonen kalder ’regel- og tilsynsarbitrage’.

”Der er en vis parallel til, hvad man har set omkring Schweiz og skattearbitrage, hvor selskaber og personer søger hen i en ’safe haven’ for at undgå at betale skattegæld. Når det gælder tilsynsarbitrage, ser vi uforholdsmæssigt mange slå sig ned i særligt Lichtenstein og Gibraltar. Det er helt ude af proportioner i forhold til landenes størrelse. Man får også den tanke, at det bl.a. er det lempelige tilsyn i disse lande, der tiltrækker selskaberne,” siger juridisk underdirektør i Forsikring & Pension, Torben Weiss Garne.

26.000 stod uden dækning
Brancheorganisationen har flere eksempler på, at manglende tilsyn med EU-reglerne har haft vidtrækkende konsekvenser for både danske forsikringskunder og forsikringskunder i andre EU lande.

Blandt andet det britiske forsikringsselskab Gable Insurance, der gik konkurs sidste år. Gable havde engelske ejere, var noteret på børsen i London, men havde hovedsæde i Lichtenstein. Forsikringsselskabet havde aktiviteter i 11 forskellige lande, blandt andet i Danmark, hvor selskabet solgte sine produkter under navnet Husejernes Forsikring. Men det blev ingen steder nævnt i selskabets markedsføringsmateriale, at det ikke var et dansk selskab.

26.000 danske husstande stod derfor pludselig uden reel dækning, da Gable Insurance gik konkurs, og kun et hurtigt indgreb fra Folketinget, der ændrede loven om Garantifonden for Forsikring, gjorde, at danske kunder hos Gable også blev omfattet af garantien, der er finansieret af danske forsikringskunder. Konkursen kommer til at koste langt over 100 mio. kr.

Forskellig forbrugerbeskyttelse
Ifølge Forsikring & Pension er Gable langt fra et enestående tilfælde på skadesforsikringsområdet. Det betyder ifølge Forsikring & Pension, at konkurrencevilkårene er ulige i EU og de lande, som EU har indgået samarbejdsaftaler med – som for eksempel Lichtenstein og Gibraltar. Brancheorganisationen ønsker derfor et særligt fokus på strukturen i det europæiske, finansielle tilsyn med forsikrings- og pensionsforhold (EIOPA), og særligt når det gælder grænseoverskridende aktiviteter.

”Efter vores opfattelse skal der en anden governance-struktur til. I dag virker det til, at de forskellige nationale tilsyn ikke rigtigt tør prikke til de andres måde at gøre tingene på, måske fordi de er bange for, at pilen kommer til at pege på dem selv en anden gang,” siger Torben Weiss Garne. Formanden for EIOPA har sågar selv peget på, at mulighederne for at agere over for de nationale tilsyn er utilstrækkelige.

Forsikring & Pension ønsker en struktur ligesom i Danmark, hvor der sidder en bestyrelse over Finanstilsynet.

”Det skal være et organ, der tør stille de drilske spørgsmål og om nødvendigt trykke dér, hvor det gør ondt,” siger Torben Weiss Garne.

Fokus på det sunde
Han peger på, at hvis den europæiske tilsynsmyndighed for forsikringsselskaber, EIOPA, havde ligeså meget fokus på grænseoverskridende virksomhed, som de har på de etablerede virksomheder i de enkelte lande, ville meget være nået.

”Det er som om, man har fokuseret meget på den sunde del af markedet og glemmer den del, der er mest problematisk,” siger han.

Torben Weiss Garne vurderer, at der rundt om i Europa er delvis opbakning til ideen om en ny tilsynsstruktur, men medgiver, at der også kan være modstand.

”Nogle lande vil givetvis være påvirket af, at de har selskaber, der ikke ønsker for meget fokus på dette. Og enkelte landes tilsyn vil primært have fokus på at tiltrække virksomheder og kapital til landene,” siger Torben Weiss Garne.

Han oplyser, at Forsikring & Pension har adresseret problemstillingen over for både danske og europæiske politikere og været i tæt dialog med den europæiske brancheorganisation, Insurance Europe. Hans vurdering er, at der fra dansk side – ikke mindst på baggrund af Gabel-sagen – er politisk opbakning til en ny EU-tilsynsstruktur.

 

 

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle