Intern undersøgelse: Russere sendte 30 mia. dollar gennem Danske Bank

Danske Banks hovedsæde på Holmens Kanal i København.
Danske Banks hovedsæde på Holmens Kanal i København. (Foto: PR)

Udkast til intern rapport om hvidvaskskandalen i Danske Bank, som er lækket til britisk finansmedie, afslører nye voldsomme beløbsstørrelser, der uhindret er trillet gennem bankens filial i Estland.

Mens vi endnu venter på Danske Banks egne undersøgelser af hvidvasksagen, der er bebudet at blive offentliggjort i denne måned, har Financial Times fået adgang til et udkast til en rapport om sagen. Af rapporten, som er bestilt af Danske Bank og udarbejdet af konsulentfirmaet Promonto Financial, fremgår det, at russiske forretningsmænd lod op imod 30 mia. dollar strømme gennem bankens estiske filial alene i 2013. Det betragtelige beløb skulle ifølge rapporten være fordelt over 80.000 forskellige tranaktioner.

2013 var året, hvor hvidvaskskandalen i Danske Banks filial i Estland i forvejen formodes at have være på sit højdepunkt, og hvor en intern whistleblower advarede bankens ledelse om lyssky aktiviteter i filialen.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle