Lang liste af PEPP-bekymringer

Forsikring & Pensions ønskeseddel til velfungerende, grænseoverskridende pensionsprodukter i EU er omfattende.

Den danske pensionsbranches liste af ønsker til og bekymringer over EU’s pan-europæiske pensionsprodukt, PEPP, er alenlang. Her får du en oversigt over de enkelte indsatsområder fra F&P:

Øverst på listen står ’Level Playing Field’: Lige konkurrencebetingelser skal sikres mellem forskellige udbydere af PEPP-produkter og i forhold andre pensionsprodukter. Udbydere, der konkurrerer i et givent marked, bør have ens solvens- og skatteregler.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle