Ny hvidvasklov støder kun på små forhindringer

(Foto: Anders Hviid / Folketinget)

Det udkast til lovforslag, der skal gennemføre de mange stramninger af hvidvaskloven som et stort flertal på Christiansborg blev enige om i foråret, støder kun på mindre forhindringer. Det viser en gennemgang af de mange høringssvar, som Complidia har foretaget. Lovforslaget, der forventes fremsat 30. oktober, er dog kun første del. Først senere vil et nyt lovforslag sætte tal på, hvor store administrative bøder Finanstilsynet fremover kan give virksomheder, der bryder loven.

Deadline var i sidste uge for at kommentere udkastet til ”forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love”, som Finanstilsynet havde sendt i høring.

Lovforslaget rummer otte centrale dele. Finansielle virksomheder pålægges en udvidet oplysningspligt og kan straffes for manglende berigtigelse. Finanstilsynet får adgang til at udpege en sagkyndig person, der kan følge den daglige drift, Finanstilsynet kan helt eller delvist stoppe for optagelse af nye kundeforhold, strafferammen for afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger hæves, forældelsesfrister forlænges, whistleblowerordningen styrkes, der stilles øgede krav til Finanstilsynets bestyrelsesmedlemmer og endelig får Finanstilsynet adgang til at kræve, at virksomheder indberetter en række oplysninger, så tilsynet kan føre et effektivt digitalt tilsyn.

Login

Skrevet af

Henrik Denta

Henrik Denta, Journalist

Henrik Denta er finansjournalist og har tidligere arbejdet på Dagbladet Børsen, Politiken og TV-Avisen på DR. Her har han også arbejdet på andre redaktioner som 21 Søndag, Magasinet Penge, DR2 og P1 Business som både journalist og redaktør. Han arbejder i dag som selvstændig journalist og Tv-producent og har senest også udgivet bogen Guld & Bedrag om Nationalbankens guldbeholdning.

Klummer

Se alle