Nye krav til sund virksomhedskultur

Nye krav til bl.a. banker om at udforme en politik om sund virksomhedskultur kommer som et led i den styrkede indsats mod hvidvask.
Nye krav til bl.a. banker om at udforme en politik om sund virksomhedskultur kommer som et led i den styrkede indsats mod hvidvask.

Den styrkede indsats mod hvidvask og anden økonomisk kriminalitet i den finansielle sektor har ført til krav om en skriftlig politik, der sikrer en sund virksomhedskultur. De nye regler træder i kraft 1. juli.

Finansielle virksomheder skal nu udarbejde en skriftlig politik, der sikrer og fremmer en sund virksomhedskultur. Det er afledt af den styrkede indsats mod hvidvask og anden økonomisk kriminalitet i den finansielle sektor, hvor der i Lov om finansiel virksomhed og i Lov om betalinger er vedtaget krav til  pengeinstitutter, e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter om at udarbejde en sådan politik.

Politikken skal ifølge Deloitte, der gennemgår de nye krav i sit nyhedsbrev, udtrykke forventninger til samtlige medarbejderes adfærd og aktive medvirken til forebyggelse af bl.a. hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. Kravet træder i kraft den 1. juli 2019.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle