Nyt EU-direktiv udvider dramatisk straffeansvaret for hvidvask

En ledelse kan fremover ikke undslå sig med, at den ikke har vidst, at der er foregået hvidvask i virksomheden.
En ledelse kan fremover ikke undslå sig med, at den ikke har vidst, at der er foregået hvidvask i virksomheden.

Nye EU-regler pålægger hele virksomheden ansvaret, hvis der bliver begået hvidvask af penge. Dermed bliver det ikke længere nødvendigt at bevise, hvorvidt ledelsen kendte til eller ikke kendte til, at der blev begået hvidvask. De nuværende hvidvaskregler bringer os kun halvt i mål i kampen mod hvidvask, men de kommende regler viser, at EU er klar til at handle, lyder det fra dansk forsker.

De nuværende regler til bekæmpelse og kriminalisering af hvidvask er ikke gode nok. Det erkender EU blankt i et nyt direktiv - EU-direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge -, der så dagens lys i slutningen af sidste år.

”Den nuværende kriminalisering af hvidvask er ikke tilstrækkelig sammenhængende til effektivt at bekæmpe hvidvask i hele Unionen og resulterer i håndhævelsesmangler og hindringer for samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater,” står der allerede i indledningen til direktivet.

Og den udlægning er Kalle Johannes Rose, Ph.D. og forsker i hvidvask ved CBS Law i København helt enig i.

”Den nuværende lovgivning bringer os kun halvt i mål,” siger han til Complidia.

Han har netop fået optaget en juridisk analyse i det internationale magasin Journal of Money Laundry Control, hvor han analyserer de nuværende regler og påpeger de mangler og svagheder, som de indeholder.

”De nye regler lægger op til at kriminalisere de virksomheder, der begår eller medvirker til hvidvask uanset hvem i virksomheden, der foretager hvidvask. Dermed bliver det virksomhedens ansvar, at der ikke foregår hvidvask, og en virksomheds ledelse vil ikke længere kunne undslå sig med, at den ikke vidste eller kendte til, hvad der foregik længere nede i organisationen,” siger Kalle Johannes Rose.

Snedigt EU-træk
”Eksempelvis ser vi nu, at anklagemyndigheden undersøger, om og i givet fald i hvilket omfang ledelsen i Danske Bank kendte til og var vidende om, hvad der foregik i bankens filial i Estland. Det er en bevisbyrde, der ofte er svær at løfte. Det vil ikke blive nødvendigt længere med de nye EU-regler, der automatisk pålægger virksomheden ansvaret for, at medarbejderne ikke foretager kriminelle handlinger. Det vil være slut med at skyde skylden på en medarbejder, der engang arbejdede i virksomheden.”

”Det er faktisk et snedigt træk fra EU’s side,” siger Kalle Johannes Rose.

Direktivet gælder rent faktisk ikke for Danmark på grund af de danske retsforbehold. Men Kalle Johannes Rose mener, at Danmark vil blive nødt til at implementere det.

”Vi har allerede regler for et strafferetsligt ansvar for virksomheder, der medvirker til hvidvask. Men det er uklart i dansk lovgivning og retspraksis, hvor ansvaret starter og hvor det slutter. Der er direktivet klart og entydigt,” siger Kalle Johannes Rose.

Direktivet træder i kraft allerede 3. december næste år og forpligter medlemslandene til inden da at træffe de nødvendige foranstaltninger, så virksomheder kan straffes. Den dato gælder så heller ikke for Danmark, men da bekæmpelse af hvidvask er en international kamp, vurderer Kalle Johannes Rose, at Danmark vil følge samme tidslinje.

Hvor kommer pengene fra
Kalle Johannes Rose påpeger i sin artikel en anden svaghed i bekæmpelse af hvidvask. Som reglerne er i dag er der ingen forpligtelse for virksomhederne til at oplyse om deres politikker, processer eller systemer til at bekæmpe hvidvask. Den opgave er pålagt bankerne, der skal indberette til myndighederne, hver gang de oplever transaktioner, der ser mistænkelige ud.

Banken selv har ingen mulighed for at kontrollere, om der er noget belæg for mistanken. Det er myndighedernes opgave, og derfor er bankernes indberetninger til myndighederne de seneste år eksploderet i omfang.

”Revisorerne har til opgave at sikre, at regnskaberne stemmer, og de laver ofte stikprøvekontroller. Men de gennemgår sjældent kontrakter for at kontrollere, om de baserer sig på lovlige aktiviteter og pengestrømme.”

”Bankernes opgave med at bekæmpe hvidvask ville blive nemmere, hvis de kunne forpligte deres kunder til at oplyse, hvor pengene kommer fra, hvem der har overført dem og i hvilken forbindelse. Så har banken et langt bedre grundlag for at vurdere, om en transaktion fortsat er mistænkelig eller om den rent faktisk dækker over en reel transaktion og handel, der har fundet sted på et helt legitimt grundlag,” siger Kalle Johannes Rose.

Hvidvask som CSR-krav
Han efterlyser dermed et langt større medansvar for ikke-finansielle virksomheder til at bekæmpe hvidvask og håber, at det bliver et krav fremover, at virksomheder i deres CSR-rapportering også fortæller, hvilke politikker, systemer og processer de har sat i værk for at forhindre hvidvask.

”Virksomhederne skal jo i forvejen i deres CSR-rapportering forholde sig til emner som korruption, bestikkelse og menneskehandel, og i alle disse sager indgår der penge, der skal vaskes hvide.

”Så virksomheder rapporterer allerede i dag i deres CSR-politik om emner, der indgår i hvidvask-bekæmpelse. Der er derfor ikke langt til at kræve af dem, at de også i deres CSR-politik beskriver, hvordan og hvorledes de gør en indsats for at bekæmpe hvidvask på alle planer. Så bliver det også åbent for investorer, og så kan markedet reagere på, hvem der gør det godt, og hvem der af den ene eller anden grund ikke gør en effektiv indsats på det område. Den viden har vi slet ikke i dag,” siger Kalle Johannes Rose.

Læs også:
Hvidvaskreguleringens blinde vinkel

Skrevet af

Henrik Denta

Henrik Denta, Journalist

Henrik Denta er finansjournalist og har tidligere arbejdet på Dagbladet Børsen, Politiken og TV-Avisen på DR. Her har han også arbejdet på andre redaktioner som 21 Søndag, Magasinet Penge, DR2 og P1 Business som både journalist og redaktør. Han arbejder i dag som selvstændig journalist og Tv-producent og har senest også udgivet bogen Guld & Bedrag om Nationalbankens guldbeholdning.

Klummer

Se alle