Organisationer: NEP-krav bremser vækst

En række organisationer frygter, at de såkaldte NEP-krav gør det vanskeligere for mindre virksomheder at skaffe finansiering – til skade for væksten i landdistrikterne.

Det er ikke kun de mindre og mellemstore banker, der i disse dage venter med tilbageholdt åndedræt på, hvordan Finanstilsynet vælger at lande de såkaldte NEP-krav – nye kapitalbuffere, der skal gøre bankerne mere robuste i forhold til fremtidige kriser.

Også hos en af landets tungeste erhvervsorganisationer, Landbrug & Fødevarer, er der bekymrede miner. Her frygter man, at de nye hårde krav til pegeinstitutterne får konsekvenser for væksten i særligt landdistrikterne.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle