Påbud til Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS

Finanstilsynet var i december 2018 på funktionsinspektion i Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS. Inspektionen omfattede bl.a. organisering, outsourcing, solvens- og kapitelforhold og investeringer.

Læs redegørelsen her.

Login