Planer for finansiering af bæredygtig vækst

Få overblikket over de indsatser, der er i gang såvel nationalt, europæisk som globalt for at skabe såkaldt ’grøn finans’ og danne rammerne for finansiering af bæredygtig vækst.

Klima og bæredygtighed er kommet helt i toppen af den politiske dagsorden både i Danmark og i EU. Det mærker man også i finanssektoren, hvor en handlingsplan for en ambitiøs integration af klimahensyn i alle bankers, realkreditinstitutioners, kapitalforvalteres, investeringsforeningers, forsikrings- og pensionsselskabers rådgivning og beslutninger netop nu ekspres-behandles i EU’s ekspertgrupper og beslutningsorganer.

Herunder kan du få et overblik over de væsentligste indsatser, der er på tapetet netop nu.

Login

Skrevet af

Jacob Klok

Jacob Klok, journalist

Jacob Klok har 20 års erfaringer i krydsfeltet mellem journalistik og europæisk regulering. I Skatteministeriet var han som embedsmand med til at forhandle EU's energibeskatningsdirektiv på plads. Som senior økonomisk journalist og siden Bruxelles-korrespondent på dagbladet Børsen kom han journalistisk i dybden med de fleste af lovområderne på EU's indre marked, herunder især de finansielle områder. Kræfterne blev også brugt på især finansregulering, da han som senior erhvervspolitisk rådgiver i Europa-Parlamentet opnåede hands-on erfaring med lovgivningsprocessen i parlamentets Econ-udvalg.

Klummer

Se alle