Politikere syvdobler hvidvaskbøder

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) vil i dag ikke kommentere det forventede udspil til markante hvidvaskstramninger.
Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) vil i dag ikke kommentere det forventede udspil til markante hvidvaskstramninger. (Foto: PR)

På dagen for offentliggørelsen af Danske Banks undersøgelse af sig selv i hvidvaskskandalen vil et bredt flertal i Folketinget præsentere en ny pakke med væsentlig hårdere straffe og øget kontrol med bankernes hvidvaskprocedurer. Det erfarer flere medier.

Onsdag den 19. september kommer i den grad til at stå i hvidvaskens tegn. Det er dagen, hvor Danske Bank offentliggør konklusionerne af deres undersøgelser af sig selv i den estiske hvidvaskskandale – men det bliver ifølge flere medier også dagen, hvor et stort politisk flertal fremlægger en pakke, der markant skærper straffen for overtrædelse af hvidvaskreglerne.

Helt op til en syvdobling af bødestraffen, lægges der ifølge Berlingske op til.

Meget tyder derfor på, at der nu gøres alvor af erhvervsminister Rasmus Jarlovs ord, da han til Complidia for knap to uger siden sagde, at ”Danmark skal have Europas strammeste hvidvasklovgivning, og strammerammen og bøderne skal sættes op.”

Rasmus Jarlov (K) ønsker imidlertid i dag ikke at kommentere udspillet over for Complidia.

”Sagen er i proces,” lyder forklaringen kortfattet fra ministeriets presseafdeling.

Men ifølge Berlingske er det et ’massivt’ flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, der står bag at ville stramme bødestørrelserne markant – altså en syvdobling – i forhold til, hvad der oprindeligt var lagt op til i den nationale hvidvaskstrategi for årene 2018-2021. Og med den stramning forventes bødeniveauet i Danmark at ligge helt i top i Europa, sådan som ministeren ønskede.

Dermed bliver der også sendt et kraftigt signal til udlandet og internationale medier, hvis øjne onsdag også vil være stift rettet mod Danske Banks præsentation af sine undersøgelser, om at Danmark ikke tolererer snyd på hvidvaskvægten. Danske Bank har igennem mere end en uge været forsidestof på de største internationale finansmedier i verden som følge af lækager fra bankens egne undersøgelser.

Fit & Proper-regler strammes
Ifølge finansmediet FinansWatch, der oplyser at være i besiddelse af hovedpunkterne i den nye hvidvaskaftale, er der derudover blandt andet lagt op til en stramning af de såkaldte fit & proper-regler, der omfatter krav om redelighed til hvidvaskansvarlige og nøglepersoner i pengeinstitutterne. Der indføres desuden en fast track-ordning, der skal håndtere underretninger om særligt mistænkelige transaktioner og krav om dokumenteret opfølgning på henvendelser til virksomhedernes whistleblower-ordninger. Der bliver krav om at virksomhederne udarbejder en hvidvaskpolitik, man vil undersøge muligheden for at stramme ’medvirken-ansvaret’ og endelig vil der blive aktiv dansk deltagelse i et kommende internationalt samarbejde, der skal styrke bekæmpelsen af hvidvask på tværs af lande.

Læs også:
Danmark skal have Europas strammeste hvidvasklov 

 

 

 

 

 

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle