Politisk eksponerede personer udfordrer

Mads Balken Pedersen, Forsikring & Pension.
Mads Balken Pedersen, Forsikring & Pension.

Forsikring & Pension mener, at man med hvidvaskreglerne i visse tilfælde skyder gråspurve med kanoner. Desuden bør myndighederne stille bedre redskaber til rådighed for virksomhederne.

Nok er det bankerne, der har været i det dominerende søgelys, når det gælder hvidvaskreglerne, men reglerne gælder – og udfordrer – også en lang række øvrige virksomheder, der beskæftiger sig med finansielle transaktioner. For eksempel mener forsikrings- og pensionsselskabernes brancheorganisation F&P, at hvidvaskreglerne i nogle tilfælde er alt for ressourcekrævende i forhold til udbyttet. Det gælder ikke mindst i forhold til at identificere politisk eksponerede personer, hvor F&P mener, man skyder gråspurve med kanoner.

”Når det gælder politisk eksponerede personer er det jo for det første vigtigt at holde sig for øje, at vi har et meget lavt korruptionsniveau i Danmark. Der er heller ikke nogen historik, der fortæller, at indberetninger af disse fører til nævneværdige afsløringer af hvidvask,” siger juridisk konsulent Mads Balken Pedersen fra Forsikring & Pension.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle