Redegørelse om Nasdaq Copenhagen

Finanstilsynet gennemførte i oktober og november 2018 en inspektion i Nasdaq Copenhagen A/S. Ud fra en risikobaseret tilgang blev følgende områder gennemgået: Ledelsens arbejde, compliancefunktionen og IT-sikkerhedsstyring.

Læs redegørelsen her.

Login