Stresstest: Forsikringsselskaber følsomme over for renteudsving

PFA Pension er følsom overfor rentesænkninger, viser EIOPAs stresstest.
PFA Pension er følsom overfor rentesænkninger, viser EIOPAs stresstest. (Foto: PR)

De europæiske forsikringsselskaber er samlet set tilstrækkeligt kapitaliseret til at modstå de scenarier, den europæiske tilsynsmyndighed EIOPA opstiller i sin seneste stresstest, der netop er offentliggjort. Men de er følsomme over for renteudsving. I danske PFA Pension og Danica Pension giver følsomheden sig udtryk på vidt forskellig vis.

De europæiske forsikringskoncerners kapitalposition er i væsentligt grad følsom overfor markedsstød kombineret med ændringer i de forsikringsmæssige forudsætninger. Individuelt er forsikringskoncernerne følsomme overfor lave renter kombineret med længere levetid, og de er følsomme over for en pludselig ændring i risikopræmierne kombineret med eventuelle ændringer i forhold til, om kunderne genkøber policer og dermed i forhold til øgede dækningsudgifter. Men samlet set er de europæiske tilstrækkeligt kapitaliseret til at modstå udvalgte stress-scenarier.

Det er konklusionen på den stresstest af 42 europæiske forsikringskoncerner, som den europæiske tilsynsmyndighed EIOPA netop har offentliggjort.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle