Tilsyn bestormet af krypto-virksomheder

Louise Buchter forklarer om regulering af FinTech-virksomheder hos Økonomisk Politisk Netværk.
Louise Buchter forklarer om regulering af FinTech-virksomheder hos Økonomisk Politisk Netværk.

Finanstilsynets oprustning i forhold til FinTech-verdenen har mildt sagt vist sig at imødekomme et behov. Siden sommer har tilsynet modtaget 600 henvendelser fra virksomheder, der vil udbyde kryptovalutaer eller ICO’s.

Siden Finanstilsynet i sommer fik tilført ressourcer til et nyt FinTech Team, og også har lanceret FT Lab og været med at etablere FinTech Forum, er den finansielle tilsynsmyndighed på det nærmeste blevet bestormet af henvendelser fra FinTech-virksomheder – med dominerende overvægt af virksomheder, der vil udbyde kryptovalutaer eller de såkaldte ICO’s (Initial Coin Offerings).

”Vi får rigtig, rigtig mange henvendelser fra FinTech-virksomheder. Siden vi officielt slog dørene op for vores FinTech-team i sommer, har vi fået omkring 600 henvendelser om krypto og ICO’s.”

Det oplyste kontorchef Louise Buchter, der er ansvarlig for Finanstilsynets FinTech-team, på et arrangement om kryptovalutaer i det nystiftede netværksforum, Økonomisk Politisk Netværk, fredag. Her gjorde hun rede for den finansielle tilsynsmyndigheds udfordringer med og initiativer i forhold til reguleringen af de mange nye digitale forretningsmodeller, der popper op i disse år, med snitflader til etablerede finansielle serviceudbydere. 

Louise Buchter understreger, at Finanstilsynet i udgangspunktet ikke opfatter kryptovalutaer eller ICO’s som finansielle instrumenter.

”Den helt rene kryptovaluta eller ICO er ikke et betalingsinstrument og derfor ikke reguleret. Men som med så mange andre ting, sker der jo en fin-tuning undervejs. Hvis man funder sine ICO’s på en måde, så det får karakter af for eksempel aktier, kan man jo blive fanget af prospektreglerne, og man kan også blive fanget af hvidvaskreglerne. Så alt efter den præcise sammensætning af ICO’en, og den måde, man ønsker at tilbyde dem på, kan man godt blive omfattet af den finansielle regulering,” påpeger hun.

Oplysningsforpligtelse
Selv om kryptovalutaer og ICO’s ikke som udgangspunkt falder under finansiel regulering, har Finanstilsynet en interesse i at følge området tæt – ikke mindst af hensyn til myndighedens forpligtelse til at oplyse om forbruger- og investorbeskyttelse.

”Når der ikke er regulering, er der heller ikke investor- eller forbrugerbeskyttelse. Det betyder jo, at hvis man taber penge ved at investere i Bitcoin eller andre kryptovalutaer, ja så er der ingen hjælp at hente hos os. Og det er klart, jo mere udbredt kryptovalutaer bliver, jo mere bliver det problematisk, at der ikke er nogen beskyttelse,” siger Louise Buchter, der erkender, at det er en udfordring for Finanstilsynet at navigere i det nye digitale klima.

”Det har været svært for os. Det er svært for os. Det er for eksempel vanskeligt for os at gå ud at sige noget generelt om, at hvis du gør sådan og sådan, så er du omfattet af de og de regler. Det er markedet for nyt til, og det afhænger af en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. Derfor vil vi meget hellere komme med den anbefaling, at hvis du er i tvivl, så grib fat i os og bed os om en konkret vurdering.”

Blår i øjnene
Reguleringsmæssigt er det også en udfordring, at kryptovalutaer er et globalt fænomen. Hvis man regulerer eksempelvis Bitcoins, kan det ifølge Louise Buchter være problematisk, hvis man forsøger at betrygge danske forbrugere med en forbrugerbeskyttelse eller anden form for beskyttelse.

”Man kunne i princippet godt forestille sig, at Bitcoins blev reguleret i dansk lovgivning eller i EU-regi. Men hvis forbrugerne køber deres Bitcoins gennem en markedsplads, der er forankret i Østen eller i Rusland eller et eller andet sted, hvor der ikke er samme forbrugerbeskyttelse, vil man i virkeligheden stikke folk blår i øjnene og risikere at få den modsatte effekt.”

Politikere på bagkant
Også de folkevalgte er i vildrede med, hvordan man skal gribe reguleringen af de nye digitale forretningsmodeller an.

”Vi sidder med en kæmpe udfordring som lovgiver. Kryptovaluta er Uber med en faktor 10. Det er super godt og meget spændende, men vi kommer lidt på bagkant i det politiske system,” var beskeden til de fremmødte i Økonomisk Politisk Netværk fra formanden for Folketingets finansudvalg, Joachim B. Olsen (LA). 

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at sætte os ned og finde ud af at lave nogle rammevilkår. Spørgsmålet er bare hvordan. Der er stort fokus på temaet i regeringen, men hele den digitale udvikling stiller helt nye krav til os om, hvordan man gør, og man kan da godt være bekymret for, at vi kommer forkert i gang, og at omkostningerne bliver større end gevinsterne,” sagde Joachim B. Olsen, og tilføjede:

”Det er ikke nyt, at politikerne er på bagkant. Det nye er, at digitaliseringen går så hurtigt.”

Alternativets skatteordfører Anders Stjernholm mener, at der er behov for, at der politisk skabes et samlet overblik.

”Der er behov for en centralisering, Der er behov for et sted, der har det samlede overblik over de digitale udfordringer, et sted der følger udviklingen tæt og som kan lovgive på området,” siger han, og foreslår oprettelsen af et egentligt IT-ministerium.

FinTech sandkasse
Foreløbig håndterer Finanstilsynet udfordringerne ved at tage FinTech-virksomhederne i hånden og i fællesskab håndtere udfordringerne og de gensidige tvivlsspørgsmål i et testmiljø.

”Vi har netop slået dørene op for ansøgninger til FT Labs, som vi også kalder vores FinTech sandkasse. Med det vil vi gerne give anerkendelse af, at der er en masse nye forretningsmodeller og en ny anvendelse af nye teknologier. Og vi vil gerne give mulighed for, at man kan teste sin forretningsmodel i begrænset omfang og under skærpet kontrol fra os. Sådan at vi – sammen med virksomhederne – kan finde frem til, hvilken type finansiel regulering, man i givet fald er reguleret af,” siger Louise Buchter. 

Politisk Økonomisk Netværk
Politisk Økonomisk Netværk har fokus på den økonomiske faglighed i aktuelle politiske problemstillinger i dansk og international økonomi. Netværket er dannet af Lars L. Nielsen, Lars Christensen og Lisbeth Grænge Hansen, der hver især og tilsammen har mange års erfaring indenfor den økonomiske, politiske og finansielle verden.

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle