Tilsyn overvejer at genåbne hvidvaskundersøgelse af Danske Bank

”En meget alvorlig sag,” mener tilsynsdirektør i en kommentar til Danske Banks egen undersøgelse af hvidvasksagen. Finanstilsynet oplyser, at man nu overvejer at genåbne den undersøgelse, der i maj førte til otte påtaler og påbud og et forhøjet kapitalkrav til banken på 5 mia. kr.

”Det er en meget alvorlig sag, og vi ser løbende på, om nye informationer gør, at vi skal genoverveje den afgørelse, vi traf i maj. Vi vil nu grundigt gennemgå bankens undersøgelse med henblik på dette,” siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

Han oplyser, at sagen vil blive genoptaget og behandlet i Finanstilsynets bestyrelse, hvis det vurderes, at der er behov for at genoptage den, og at en ny afgørelse derefter vil blive offentliggjort.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle