Tilsyn skruer ned for hvidvaskinspektioner

Finanstilsynet vil i 2019 bruge ressourcerne på at gå mere i dybden i de enkelte hvidvaskinspektioner.
Finanstilsynet vil i 2019 bruge ressourcerne på at gå mere i dybden i de enkelte hvidvaskinspektioner.

Efter 50 hvidvaskinspektioner sidste år, der viste store mangler i bankernes indsats, skruer Finanstilsynet nu ned for kadencen.

Finanstilsynet skruer i 2019 ned for antallet af hvidvaskinspektioner. Det oplyste chefen for Finanstilsynets hvidvaskkontor, Stig Nielsen, for nylig på en hvidvaskkonference i Dansk Erhverv, arrangeret af bl.a. Complidia.

Efter i en længere periode at have haft fokus på at nå så bredt ud i virksomhedslandskabet som muligt, vil tilsynet nu bruge flere kræfter på de enkelte inspektioner. Det betyder ikke, at tilsynet samlet vil bruge færre ressourcer på området, men at man vil bruge mere tid på at komme ned i detaljen i de enkelte sager. Herefter vil man til i 2020 igen vil hæve antallet af inspektioner, meddelte hvidvaskchefen.

I 2018 gennemførte Finanstilsynet rekordmange hvidvaskinspektioner, 50 i alt. Disse inspektioner har netop været genstand for stor opmærksomhed, idet Finanstilsynets egne hovedkonklusioner fra besøgene er, at bankledelserne ikke har implementeret hvidvaskprocedurer og forretningsgange tilfredsstillende trods den seneste tids enorme fokus på netop hvidvask.

Det er ikke så meget manglende opmærksomhed på problemet, der er udfordringen, men snarere evnen til at få opmærksomheden til at sive fra bestyrelse til direktion og derfra videre ud i virksomheden.

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle