Umuligt at fange alle mistænkelige banktransaktioner

Banker overvåger alle transaktioner. Men visse mistænkelige transaktioner bliver desværre nok ikke opdaget. Dertil er transaktionsomfanget for stort og transaktionsmønsteret kan være komplekst. Men jo bedre bankerne bliver til at overvåge transaktionerne, jo mere vil det skræmme de kriminelle, siger Finanstilsynet.

Det er bankernes opgave at kontrollere og spore og undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter. Og hver mistænkelig transaktion skal indberettes til Hvidvasksekretariat i SØIK. Det siger hvidvaskloven klart og tydeligt.

Men selv om bankernes underretninger med mistænkelige transaktioner til hvidvasksekretariatet sætter ny rekord år efter år, så fanger bankerne ikke alle mistænkelige transaktioner. Heller ikke selv om bankerne har investeret store beløb i netop at spore mistænkelige transaktioner og konstant bliver bedre til det.

Login

Skrevet af

Henrik Denta

Henrik Denta, Journalist

Henrik Denta er finansjournalist og har tidligere arbejdet på Dagbladet Børsen, Politiken og TV-Avisen på DR. Her har han også arbejdet på andre redaktioner som 21 Søndag, Magasinet Penge, DR2 og P1 Business som både journalist og redaktør. Han arbejder i dag som selvstændig journalist og Tv-producent og har senest også udgivet bogen Guld & Bedrag om Nationalbankens guldbeholdning.

Klummer

Se alle