Ansvarlig for compliancefunktion – forsikringsselskab

Dansk Boligforsikring A/S, Holbæk

 

Forsikringsselskaber skal have 4 nøglefunktioner, hvoraf den ansvarlige for compliancefunktionen er den ene. Vores nuværende ansvarlige for compliancefunktionen er fratrådt, og vi søger derfor en ny med tiltrædelse snarest muligt.

Jobbet:
Med reference til direktøren er du ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af politikker, retningslinjer og forretningsgange. Du skal tillige udføre kontroller, som sikrer, at organisationen lever op til vedtagne politikker, retningslinjer og forretningsgange. Dine kontroller og resultaterne heraf skal beskrives i en årlig rapport til direktionen.

Herudover bliver du ansvarlig for GDPR, behandling af persondata og vores whistleblower-ordning.

For at udfylde denne rolle skal du til stadighed følge med i udviklingen på lovgivningsområdet for forsikringsselskaber og rådgive direktionen ved indførsel af nye regler.

Du skal fit & proper-godkendes af Finanstilsynet, hvilket betyder, at du skal have en uddannelse og erfaring, som Finanstilsynet vurderer er tilstrækkelig og samtidig skal du kunne fremlægge en ren straffeattest.

Du er:

·       Uddannet som jurist, aktuar eller indenfor forsikring

·       Fagligt dygtig og har ambitioner om fortsat at udvikle dig indenfor compliance

·       Erfaren indenfor forsikringsvirksomhed eller compliance fra en større virksomhed

·       Struktureret, ordentlig og retskaffen

·       God til at kommunikere skriftligt og mundtligt

·       Selvstændig og har sans for detaljer

Vi tilbyder:
Et centralt og spændende job, hvor du får indblik i hele virksomhedens drift. Vi lægger vægt på gode rammer i dagligdagen. Opbygning og deling af viden er en integreret del af vores virksomhedskoncept. Personlig udfordring og udfoldelse vægtes højt, og alle medarbejdere er væsentlige brikker i vores samlede team.

Vi er:
Dansk Boligforsikring A/S er et dansk forsikringsselskab med speciale i ejerskifte- og sælgeransvarsforsikringer og andre hertil relaterede forsikringer. Selskabet blev stiftet i 2002 og har siden sin opstart kontinuerligt ekspanderet og besidder i dag en væsentlig andel af markedet. Dansk Boligforsikring A/S beskæftiger i dag 60 engagerede medarbejdere i et uformelt arbejdsmiljø med fokus på vores kunder og samarbejdspartnere. Vi er beliggende i Holbæk kun 10 min. fra stationen og kun 40 min. fra København i tog.

Ansøgning:
Send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og relevante anbefalinger til

Dansk Boligforsikring A/S
Kanalstræde 10, 1.
4300 Holbæk
eller på mail: sj@danskboligforsikring.dk

Du er velkommen til at ringe og høre mere om stillingen – Søren Jonasen tlf. 25 26 50 18.

Ansøgningsfristen:
Ansøgningerne gennemgås løbende med henblik på at gennemføre en ansættelse i løbet af marts 2019.