KALENDER

1. november 2017

EU Forordning 2017/1050

Formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale m… Læs mere

1. januar 2018

3. januar 2018

13. januar 2018

PSD2 - EU Direktiv 2015/2366

Betalingstjenester i det indre marked (PSD 2), om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og… Læs mere

23. februar 2018

25. maj 2018

21. juli 2018

1. oktober 2018

10. marts 2019

21. juli 2019

Klummer

Se alle