Databeskyttelsesrådgiver til Lægeforeningen

 


Er du skarp på databeskyttelse? Kan du formå at lytte til organisationen og medvirke til at finde løsninger, der virker i praksis, samtidig med at du varetager databeskyttelsesforordningens bestemmelser? Så kan du være den databeskyttelsesrådgiver, som vi leder efter.

Lægeforeningen er i samarbejde med de forhandlingsberettigede foreninger (Praktiserende Læges organisation (PLO), Foreningen af Speciallæger (FAS) og Yngre Læger (YL)) i fuld gang med at sikre, at de nye regler om databeskyttelse overholdes. Vi søger i den forbindelse en databeskyttelsesrådgiver, som skal rådgive i arbejdet og sikre, at de fire foreninger løbende lever op til gældende regler.

Tværgående databeskyttelsesrådgiver

Organisatorisk vil du blive ansat i Lægeforeningen, men du skal løse de beskrevne opgaver for alle fire foreninger der alle sidder i samme hus (Lægeforeningen, PLO, FAS og YL) og som på nogen områder har selvstændigt juridisk ansvar.

Som databeskyttelsesrådgiver vil en af dine primære arbejdsopgaver være, at underrette og rådgive organisationen og de ansatte om databeskyttelse. Dette indebærer bl.a. konkret rådgivning om beskyttelse af personoplysninger i organisationen samt overvejelser og beslutninger om, hvordan compliance sikres. Du vil også få til opgave at overvåge overholdelsen af de databeskyttelsesretlige regler i organisationen f.eks. i forhold til vores politikker om databeskyttelse, uddannelse af personale i databeskyttelse samt fordeling af ansvar.

Du vil desuden få en rådgivende rolle i forbindelse med udarbejdelse af konsekvensanalyser. Hvor du bl.a. skal rådgive om, valg af fremgangsmåde, om en konsekvensanalyse kan gennemføres internt eller der er behov for ekstern bistand, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal foretages samt om analysen er korrekt gennemført.

Herudover vil du blive kontaktperson for Datatilsynet angående alle spørgsmål om behandling af personoplysninger for de personer, det behandles oplysninger om. Det betyder at du vil skulle samarbejde med datatilsynet på vegne af organisationen.

Det vurderes, at du i starten vil skulle arbejde fuldtid som databeskyttelsesrådgiver på tværs af de fire organisationer. Det kan blive aktuelt, at du senere vil få tilført andre opgaver som giver mening i forhold til dine kerneopgaver.

Et job med en stor kontaktflade

Der vil være en stor samarbejdsflade og tæt kontakt med direktørgruppen og dygtige engagerede kolleger på tværs af de fire foreninger. Du får muligheden for at præge foreningernes arbejde med den løbende overholdelse af reglerne om håndtering af persondata, så foreningerne fremstår professionelle over for medlemmerne og andre interessenter.

Du vil i det daglige relatere til den juridiske chef og være en del af arbejdsmiljøet i området Jura og Etik. I rollen som databeskyttelsesrådgiver vil du have ret og pligt til at rapportere direkte til direktørniveauet, når hensynet til databeskyttelse nødvendiggør det. Du vil endvidere skulle samarbejde bredt med Digitalisering & Service, som har opgaven med at sikre it-systemerne og at de systemmæssige løsninger understøtter vores samlede overholdelse af persondatalovningen. Herunder vil du få et tæt samarbejde med vores IT-sikkerhedskoordinator.

Dine faglige kvalifikationer

  • Du har en relevant videregående uddannelse eller tilsvarende, gerne med kompetencer indenfor IT og databeskyttelse
  • Vi forventer du har praktisk erfaring med databeskyttelsesforordningens bestemmelser
  • Det er endvidere en fordel hvis du har kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation

Formår at kommunikere komplekse budskaber til forretningen

Du får en nøglefunktion som databeskyttelsesrådgiver ift. rådgivning. Det stiller derfor krav til dine evner til at forstå organisationen og lytte til udfordringerne samtidig med at medvirke til at finde løsninger, der virker i praksis, og stadig varetage databeskyttelsesforordningens bestemmelser.

Det vægtes højt, at du arbejder tværgående og helhedsorienteret i samarbejde med alle fire organisationer, og at du som person er udadvendt, dygtig til at kommunikere på skrift og i tale, løsningsorienteret og i stand til at formidle komplekse budskaber på en forståelig måde.

Du skal være selvstændig og kunne planlægge og prioritere dine opgaver hensigtsmæssigt, da der er krav om, at en databeskyttelsesrådgiver ikke må blive instrueret af andre om udførslen af sine opgaver. Det kræver ligeledes at du både kan bevare overblikket samtidig med at du er i stand til at gå i detaljer.

En attraktiv jobmulighed

Du vil blive ansat i en stilling, hvor du i høj grad vil kunne være med til at præge stillingens indhold. Vi ser med tiden, at der kan blive plads til andre opgaver som i høj grad vil blive udviklet i samarbejde med dig og dine unikke kompetenceområder. Som et led i stillingen vil der også være mulighed for relevant efteruddannelse.

Stillingen er på 37 timer ugentligt inkl. frokostpause. Aflønning i henhold til gældende overenskomst hvor der kan være tale om evt. stilling som specialkonsulent eller chefkonsulent efter kvalifikationer. Vi har i Lægeforeningen en god arbejdsgiverbetalt pensionsordning på 20 % samt hele 7 ugers ferie efter optjening.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere, kan du kontakte juridisk chef Helle Susanne Pedersen på tlf. 35448215 (direkte) eller 23326490 (mobil) eller mail hsp@dadl.dk

Ansættelsesstart

1. marts 2019

Ansøgningsfrist

Vi indkalder løbende til samtaler.

Lægeforeningen varetager lægestandens interesser og gør på medlemmernes vegne sin indflydelse gældende i spørgsmål af generel samfundsmæssig og sundhedspolitisk betydning. Lægeforeningen leverer herudover en bred vifte af serviceydelser til foreningens medlemmer. Vi lægger vægt på at give foreningens medlemmer og lægelige ledelse den bedst mulige sekretariatsmæssige betjening.

Læs mere om Lægeforeningen på www.laeger.dk.

 

Søg Jobbet