Persondatakoordinator til Jurakontoret i Gældsstyrelsen

Vil du være med til at sikre, at der er styr på beskyttelsen af persondata i Gældsstyrelsen? Og kan du lide at koordinere og have kontakt med en bred gruppe af kolleger? Så kan det være, at det er dig, der skal være vores nye persondatakoordinator.

Gældsstyrelsen har ansvaret for at inddrive gæld til det offentlige. Det er en opgave, der har stor betydning for samfundet, og hvor vi dagligt behandler persondata. Vi søger en persondatakoordinator, som har lyst til at være med til at sikre, at Gældsstyrelsen overholder databeskyttelsesretten. 


Jurist med interesse for databeskyttelse 
Du får en vigtig rolle med at sikre, at databeskyttelsesretten overholdes i forbindelse med Gældsstyrelsens inddrivelse af gæld til det offentlige, at vi beskytter personoplysninger i overensstemmelse med vor forpligtigelse samt at vi sikrer dokumentation for vores ansvarlighed.

Til at bistå og rådgive os inden for databeskyttelsesret i Gældsstyrelsen søger vi en jurist, der brænder for og har kompetencer til at bidrage til styrelsens efterlevelse af databeskyttelsesretten. 

Arbejdet med databeskyttelse sker i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som har det centrale ansvar for Skatteforvaltningens databeskyttelse. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen varetager opgaverne for hele Skatteforvaltningen og yder løbende sparring og netværk til dig og persondatakoordinatorerne i de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen. I tillæg bidrager de med koncernfælles politikker og procedurer for at sikre en ensartet drift af databeskyttelsesretten. 

Du skal med støtte og rådgivning fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen sikre kontrol af overholdelse af reglerne for databeskyttelse, herunder sikre lokal awareness og yde rådgivning på området. Du fungerer som bindeled mellem Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, koncernens Data Protection Officer og Gældsstyrelsen i forhold til databeskyttelse, herunder gøre politikker og regler operationelle for ledere, sagsbehandlere mv. samt sikre, at de bliver en integreret del af hverdagen i Gældsstyrelsen.   


Du skal som persondatakoordinator bl.a. varetage styrelsens drift af databeskyttelsesforordningen og –loven. Dine opgaver og ansvarsområder vil blandt andet være at: 

Implementere koncernfælles relevante politikker og retningslinjer for databeskyttelse via lokale processer, procedurer og kontroller.  
Yde rådgivning og bistand inden for databeskyttelse ifm. sagsbehandling, procesudarbejdelse og borgerkontakt  
Varetage awareness-indsatser rettet mod hele styrelsen. 
Sikre, at databeskyttelse tænkes ind fra starten i styrelsens projekter.   
Være vores kontaktperson til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og koncernens Data Protection Officer samt deltage i koncernfælles netværk. 
Bidrage til og vedligeholde fortegnelsen over behandlingsaktiviteter.  
Sikre at Gældsstyrelsen har indgået de nødvendige databehandleraftaler.
Overvåge udvikling i databeskyttelsesretten, herunder Datatilsynets praksis.

Udover opgaverne med databeskyttelse, skal du også kunne varetage andre juridiske opgaver. Det kan fx være forvaltningsretlige problemstillinger og inddrivelsesretlige spørgsmål. 


Dine personlige kvalifikationer
Du har en juridisk uddannelse (fx cand.jur. eller cand.merc.jur.) kombineret med erfaring med databeskyttelse. Du trives med at være tovholder på opgaver, og du er god til at arbejde selvstændigt såvel som sammen med andre – både interne og eksterne faggrupper. Desuden er det vigtigt, at du er en dygtig kommunikator både skriftligt og mundtligt, således at du kan formidle de databeskyttelsesretlige regler med udgangspunkt i styrelsens medarbejderes behov.

Vi lægger stor vægt på, at du matcher DNA'et i Gældsstyrelsen. Det betyder, at du skal være foregangsperson for en kultur, der er båret af ordentlighed og ansvarlighed. Vi arbejder i teams, og du skal have lyst til at arbejde i et miljø, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden – både i egne teams og på tværs af organisationen. 


Kontoret for Jura – din nye arbejdsplads   
Du vil blive en del af kontoret for Jura, som er placeret i en stabsafdeling i Gældsstyrelsen (Stab). Stab har til huse i Middelfart, hvor Gældsstyrelsens hovedsæde er placeret. Stab varetager en bred portefølje af opgaver, der udover Jura blandt andet inkluderer HR, Økonomi og Programledelse. Du vil komme til at referere til kontorchefen for Jura. 


Ansøgning og yderligere oplysninger
Ønsker du at vide mere om stillingen eller processen, er du velkommen til at kontakte fungerende kontorchef Lene Rytter på tlf. 7238 7344 eller Underdirektør Claus Hattesen Hangaard på tlf. 7237 3673.

Finder du stillingen interessant, ser vi frem til at modtage din ansøgning sammen med CV, eksamenspapirer og evt. yderligere materiale senest 1. marts via linket ”søg stillingen”.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 10 og 11.

Tiltrædelse pr. 1. maj 2020 eller snarest derefter.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet restanceoplysninger og straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC).

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver indtil videre Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart.

Bor du ikke i forvejen i nærheden af Middelfart, kan du kontakte en bosætningskonsulent, som kender områdets skoler, lokalmiljø, ejendomsmæglere mv. Bosætningskonsulenten Anne Marie Klausen kan kontaktes på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og du kan læse mere på www.flyttilmiddelfart.dk.

 

Gældsstyrelsen
’Vi hjælper borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige’
 

Gældsstyrelsens mål er, at så mange som muligt betaler deres gæld. Vi samarbejder med de offentlige kreditorer om at forebygge, at ny gæld opstår. Vi arbejder med klare præstationsmål og transparens. Det gør vi, fordi vi er drevet af at inddrive mest mulig gæld til det offentlige. Vi lykkes med vores opgave, fordi Gældsstyrelsens ledere og medarbejdere har en høj grad af faglig dedikation og stor viden på deres område.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Gældsstyrelsen på www.gaeldst.dk

Du kan se en lille film om Gældsstyrelsen på dette link 

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Søg stillingen