Rådgiver til GDPR og informationssikkerhed søges til Danmarks største kommune

Lyder rådgivning om GDPR og implementering af persondataretslig og informationssikkerhedsmæssig compliance i tæt samarbejde med forretningen som en spændende opgave? Så er du måske den medarbejder, vi leder efter i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Om jobbet
Vi tilbyder dig en spændende og udviklende stilling i en forvaltning, der er i fuld gang med at etablere struktur og processer til sikring af compliance inden for persondatabeskyttelse og informationssikkerhed.

Du bliver en del af vores informationssikkerhedsteam, som udover dig består af en DPO business partner og en CISO. Teamet er placeret i Center for Digitalisering og Innovation (CDI). Sammen har teamet en vigtig opgave i at udvikle og implementere nye complianceunderstøttende processer, som hjælper ledere og medarbejdere i forvaltningen mest muligt og belaster mindst muligt.

Vi kan tilbyde dig erfaring med GDPR-arbejde i en ambitiøs, offentlig organisation. Du bliver en del af et stort netværk, der arbejder professionelt med GDPR og informationssikkerhed. Der er mulighed for efteruddannelse.

Dine opgaver

 • Rådgive forvaltningen om de forpligtelser, der følger af databeskyttelseslovgivningen
 • Implementering af kommunens regulativer, cirkulærer og forretningsgange lokalt i forvaltningen
 • Deltagelse i compliancearbejdet på tværs af kommunens syv forvaltninger
 • Udarbejdelse af risikovurderinger og om nødvendigt konsekvensanalyser
 • Indgåelse af/tilsyn med databehandleraftaler
 • Besvare henvendelser vedr. de registreredes rettigheder
 • Vedligeholde forvaltningens fortegnelse over dataprocesser

I CDI skal du også yde generel juridisk bistand i forbindelse med sager vedrørende udbud, aftaler, markedsføring og sikring af kommunens rettigheder til billeder, video m.m.

Om dig
Du har en akademisk baggrund med fokus på jura og IT, fx cand.jur./cand.merc.jur./cand.soc.jur. eller anden relevant uddannelse med indsigt i offentlig forvaltning.

Du kan være nyuddannet eller have nogle års erfaring evt. som studiejob.

Det vigtigste er, at du er i stand til at formidle indviklede problemstillinger på informationssikkerhedsområdet, på en fornuftig måde, og at du kan flytte dine kolleger og organisationen som helhed i retning mod at agere på den rigtige måde. Det er en fordel, hvis du har faglig viden om reglerne for persondatabeskyttelse, om IT-systemer, digitalisering og datasammenhænge, inkl. informationssikkerhed og risikostyring, samt om, hvordan en politisk ledet offentlig organisation fungerer.

Vi lægger vægt på, at du

 • har kendskab til offentlig forvaltning
 • har kendskab til reglerne om databeskyttelse og kan vurdere og formidle, om behandlingen af personoplysninger er i overensstemmelse med reglerne
 • har forståelse for behandling af persondata hos offentlige myndigheder og udveksling af data mellem myndigheder
 • arbejder selvstændigt og tilrettelægger og prioriterer arbejdsopgaverne
 • har god forretningsforståelse og kan formidle kompliceret viden på en letforståelig måde med modtageren i centrum

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med juridisk rådgivning inden for GDPR i relation til de offentlige digitaliseringsagendaer.

Om os
Center for Digitalisering og Innovation hører hjemme i Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) og driver udviklingen af digitalisering og kommunikation både i KFF og på tværs af kommunens syv forvaltninger.

I centret er vi ca. 70 medarbejdere fordelt på fire kontorer. Du vil indgå i Web og Sikkerhed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling på fuld tid, og du kommer til at arbejde i hjertet af København.

Vi tilbyder løn og ansættelse efter kvalifikationer i henhold til gældende overenskomst.

Vi ønsker tiltrædelse snarest muligt, og vi forventer stillingen besat senest den 1. oktober 2020.

Yderligere information
Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte DPO business partner Rudi Rosenborg på 2166 2718 eller kontorchef Morten Pedersen på 2330 0745.

Læs mere om Københavns Kommune på www.kk.dk.

Søg jobbet her senest søndag den 23. august 2020

Første, korte screeningsamtale bliver afholdt tirsdag den 25. august kl. 12.00-16.00, og anden samtale afholdes torsdag den 27. august om formiddagen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen
I Kultur- og Fritidsforvaltningen tror vi på, at tillid og samarbejde både øger medarbejdernes trivsel og højner kvaliteten, produktiviteten og vores evne til at gå nye veje.