Kalender

HVIDVASK - Hvad har vi lært?

Er der noget positivt at hente midt i al elendigheden? Kom til morgenbrief hos Dansk Erhverv og mød en række centrale nøglespillere, der vil fokusere på de erfaringer, som både virksomheder, myndigheder og politikere nødvendigvis må drage og omsætte til handling for genoprette befolkningens retsfølelse og tillid til nogle af vores mest bærende samfundsinstitutioner.

Arr.: Complidia, Lasso X og Dansk Erhverv