Nyhed
26. juni 2020

Trods kritik af Justitsministeriets høring om den danske implementering af GDPR for at være ensidig holder justitsminister Nick Hækkerup fast i, at målet med høringen er at lette dagligdagen for dem, der skal overholde databeskyttelsesreglerne. Han understreger samtidig, at alle høringssvar er velkomne.

Nyhed
25. juni 2020

Digitalt svage mennesker rammes i stigende grad af digitaliseringen. Ikke mindst automatiserede beslutningsprocesser, som er baseret på kunstige intelligenser, rummer en risiko for sociale og andre former for skævheder. Det skal vi være på vagt overfor, mener Ældre Sagen.

Nyhed
24. juni 2020

Justitsministeriets høring om den danske implementering af GDPR er ifølge Rådet for Digital Sikkerhed for snæver. Det er ikke nok at invitere repræsentanter for de dataansvarlige virksomheder og fokusere på lempelser af GDPR. Ministeriet bør også høre repræsentanter for de registrerede og se på hvordan reglerne fungerer for dem.

Nyhed
20. juni 2020

Udviklingen af teknologier, der forbinder kunstig intelligens med en biologisk hjerne er nået så langt, at et menneske kan flytte en computer cursor med tankens kraft, og mulighederne er lige så store i den anden retning. Det har fået forskere til at kalde på ny regulering af menneskerettighederne.

Nyhed
18. juni 2020

Fængselsforbundet er tilfreds med Datatilsynets afgørelse, der gav et medlem øget aktindsigt i oplysninger om sig selv hos Kriminalforsorgen. Den førte nemlig til en arbejdsskadeerstatning for den pågældende, men retten til indsigt i personoplysninger efter GDPR rummer også udfordringer for de ansatte i fængslerne.

Nyhed
12. juni 2020

Et forslag fra fagforeningen PROSA om, at Folketinget nedsætter et IT-udvalg, der kan styrke den politiske diskussion om digitaliseringen af Danmark, mødes med støtte fra SF’s IT ordfører og positive ord fra Socialdemokraterne, mens den konservative gruppeformand ikke kan se et behov for et sådant udvalg

Nyhed
11. juni 2020

De skandinaviske landes tid som demokratiets, menneskerettighedernes og frihedens frontløbere synes at være et overstået kapitel. Formand for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist betegner det som dybt bekymrende, at både Danmark og Norge øger overvågningen af tilfældige borgere markant.

Nyhed
5. juni 2020

Der mangler lovpligtige risikovurderinger i mange myndigheders IT-projekter, og det vækker undren i IT-Branchen. Digitaliseringsstyrelsen kalder risikovurderingen et super godt styringsredskab og Rådet for Digital Sikkerhed peger på, at de offentlige lederes sikkerhedsfokus bør styrkes.

Nyhed
5. juni 2020

Datatilsynet har for første gang sat grænser for retten til indsigt i ens persondata på baggrund af, at man skønnede, at en anmodning om indsigt, havde et overdrevent omfang.

Nyhed
28. maj 2020

Et kontroversielt forslag om brug af data fra kommercielle sundhedsapps, der kommer fra IT-branchen, får en ublid medfart af Danske Patienter. Forslaget er fremsat som indspil til den nye strategi for digitaliseringen af sundhedsområdet, som Danske Regioner er på vej med.

Nyhed
28. maj 2020

Kommunernes Landsforening har spillet ind i EU-kommissionens 2-års evaluering af GDPR, der er på trapperne. Kommunerne ønsker mindre bureaukrati og regler, som er lettere at håndtere i den kommunale hverdag. Men det kræver både ændringer af GDPR og af den danske implementering.

Klummer

Se alle