Nyhed
27. marts 2020

En af Danmarks fremmeste vagthunde, når det gælder magtens brug af IT-løsninger på bekostning af den individuelle frihed, opfordrer nu til, at man slår koldt vand i blodet i forhold til en mulig brug af teledata til analyser af smittespredning og udbredelse af Corona virus.

Nyhed
26. marts 2020

Ifølge GDPR Enforcement Tracker er der efterhånden uddelt mere end 200 GDPR-bøder i EU, men ifølge en juridisk ekspert er vi meget langt fra en europæisk praksis på området. Både sagstyper og bødestørrelser varierer ganske meget fra land til land.

Nyhed
24. marts 2020

Breaking:

EU-regeringer vil gerne øge overvågningen af borgerne og brugen af persondata for at bekæmpe Covid 19 epidemien. Herhjemme ønsker Statens Serum Institut adgang til en stribe forskellige persondata om danskerne, og det får de formentlig adgang til. Den europæiske databeskyttelsesmyndighed åbner nemlig for, at man inden for rammerne af GDPR kan gøre undtagelser af hensyn til vitale samfundsinteresser. Retspolitisk Forening maner til besindighed og kølig omtanke hos myndighederne.

Nyhed
20. marts 2020

Jobindex anmelder sig selv til Datatilsynet for et databrud. Sagen handler om, at de virksomheder, der søgte medarbejdere via i Jobindex siden 2009 har kunnet kigge med i 130.000 dialoger mellem jobkonsulenter og ansøgere, der blev opfordret til at søge en bestemt stilling, og det var de jobsøgende ikke tilstrækkeligt informeret om.

Nyhed
19. marts 2020

Browser-virksomheden Brave klager igen til det irske datatilsyn over Googles brug af persondata. Klagen handler denne gang om, at brugen af persondata skal være formålsbestemt, og Brave hævder, at de har bevis for, at Google bruger persondata til flere forskellige formål.

Nyhed
13. marts 2020

Danskernes tillid til myndighedernes forvaltning af deres data er markant faldende. IT-Branchen frygter, at det kan få negative konsekvenser for digitaliseringsprojekter i det offentlige, og Dansk Folkepartis IT-ordfører kalder udviklingen brandærgerlig.

Nyhed
12. marts 2020

For første gang nogensinde tildeler Datatilsynet andre offentlige myndigheder GDPR-bøder. Gladsaxe og Hørsholm kommuner er meldt til politiet for lemfældig omgang med persondata.

Nyhed
6. marts 2020

Datatilsynets nye og strammere fortolkning af cookiereglerne besværliggør datadrevet markedsføring, men initiativet er samtidig en del af en trend, der generelt gør det vanskeligere at markedsføre sig digitalt. Et af svarende på udfordringerne er at gå tilbage til udgangspunktet og satse på egne medier og direkte kommunikation med kunderne.

Nyhed
5. marts 2020

Den nye cookievejledning mødes med blandede følelser rundt om i det digitale landskab. IT Branchen advarer mod en striks fortolkning, mens Forbrugerrådet jubler, og digitale praktikere allerede er godt i gang med at lure hvordan, man kan vende den nye situation til egen fordel.

Nyhed
28. februar 2020

Opdatering af artiklen ”Skat brød også regler for Cookiesamtykke”: Digitaliseringsstyrelsen bestrider i en mail, at skat har brudt ePrivacydirektivet. Men IT-Politisk forening, der har set mailen, fastholder, at Skat bryder med ePrivacy direktivet. 

Nyhed
27. februar 2020

Rådgiver i dataetik Pernille Tranberg, mener, at det offentlige i Danmark bør blive en rollemodel, der bidrager til at øge vores digitale dannelse frem for at legitimere en demokratiundergravende forretningsmodel med kommerciel udnyttelse af vores persondata. En stribe apps og browsere tilbyder alternativer til tech-giganterne i form af mere private sociale netværk og browsere uden den samme datasporing og annonceformidling.

Klummer

Se alle