Nyhed
23. oktober 2020

Danske Bank har fundet GDPR-udfordringer i en række IT-systemer, og det er ironisk nok et resultat af en styrket indsats for at få styr på bankens datamanagement, der blev startet op i juli i år. Men banken burde have haft styr på sine data for længe siden, vurderer ekspert i persondata ret.

Nyhed
23. oktober 2020

Danske Bank har efter implementeringen af GDPR i Danmark haft så store problemer med den datastyring, der skal være i henhold til databeskyttelsesloven, at det ifølge flere juridiske eksperter kan give anledning til en bøde, der kan løbe op i millioner. Hertil kommer muligheden for tab på individuelle erstatningskrav, som også kan blive betydelige ikke mindst på grund af det ganske store antal kunder, der er berørt af problemerne.

Nyhed
22. oktober 2020

Den omfattende implementering af GDPR på Københavns Universitet er kommet i god gænge, men Schrems 2 dommen er et godt eksempel på, at DPO’en løbende får nye opgaver. Lisa Ibenfeldt Schultz fortæller om hendes arbejde at implementere GDPR, som DPO på Danmarks største universitet.

Nyhed
9. oktober 2020

Til trods for, at det nu strider mod hele 3 afgørelser fra EU-domstolen, logger Danmark stadig tid og sted for alle dine telefonsamtaler. Der er allerede anlagt en dansk retssag mod Justitsministeren med påstand om, at logningsbekendtgørelsen skal ophæves. Men en afgørelse i den danske sag har efter et nyt juridisk bespænd fået lange udsigter.

Nyhed
8. oktober 2020

Med en ny kendelse slår EU domstolen for 3. gang inden for seks år fast, at logning og dermed overvågning af alle danskeres telefonsamtalepartnere samt deres lokationer, er i strid med EU-retten og. Undskyldninger for også at ignorere den nyeste kendelse, er der ikke mange tilbage af. Det kan tvinge en modvillig justitsminister til nytænkning, mener IT-Politisk Forening.

Nyhed
8. oktober 2020

Folketingets Ombudsmand udtalte for nylig kritik af, at mange offentlige myndigheders projektstyring i forbindelse med digitalisering kan gå ud over borgenes retssikkerhed. Og IT Branchen er faktisk enig i, at kvaliteten af projekterne og ledelsen af dem kan forbedres.

Nyhed
2. oktober 2020

For to år siden blev de første klager over online auktioner, hvor data om internettets brugere sælges til de højest bydende, indleveret. Det irske borgerrettighedsråd, ICCL har i den anledning samlet nye beviser for salg af følsomme data om b.la polske LGTB’ere og kroniske patienter. Rådet anklager på sin hjemmeside det irske datatilsyn for nøl i sagen.

Nyhed
2. oktober 2020

EU-landene sætter fra nytår mere ind over for forkert og ligefrem falsk mærkning af produkter, der sælges online på EU's indre markedet.  Forbrugerrådet Tænk hilser øget markedskontrol på internettet velkomment og rådet mener ikke, at CE-mærket er egnet til at vejlede forbrugerne.

Nyhed
26. september 2020

Kan fælles brug af data til gavn for såvel erhvervslivet som samfundet gå hånd i hånd med den enkelte borgers datasikkerhed og ret til at bestemme over egne data? Det var temaet for dialogmødet Data for Good Summit i DI i sidste uge.

Nyhed
25. september 2020

Helbredsoplysninger fra 45.952 værnepligtige samt deres cpr-numre har ligget på en åben server. Sagen sætter igen fokus på Danmarks stramme erstatningslovgivning og på den information, der gives ofre for databrud, der i det konkrete tilfælde ikke rummede en undskyldning til de ramte.

Nyhed
18. september 2020

Den manglende afklaring af reglerne efter Schrems 2 dommen giver lige nu kæmpe problemer for mange danske - såvel som andre EU-medlemslandes - virksomheder, der har brug for at sende data til modtagere i USA og andre såkaldte ikke-sikre 3. lande. Det forsigtige råd fra advokaterne hos Kromann Reumert til kunderne er ligefrem at vente på en juridisk afklaring, hvis det altså er muligt.

Klummer

Se alle