Nyhed
23. maj 2020

Hvis nytteværdien står klart for borgerne, er de klar til en ny og dybere runde med offentlig digitalisering. Sådan lyder konklusionen på en undersøgelse som Epinion har udført for PwC. Det stiller større krav til kommunikationen at bevare en høj grad af borgertillid. Og eksperter peger på, at de offentlige indkøbsprocesser bør styrkes.

Nyhed
23. maj 2020

Statsrevisorerne har set nærmere på outsourcing af myndighedernes datalagre, der rummer mange følsomme data om borgerne. Myndigheder har i en stribe tilfælde ikke levet op til bestemmelser i persondatalovgivningen og Datatilsynet har ikke ført tilstrækkelig kontrol.

Nyhed
23. maj 2020

Et år efter, at det modtog en klage, vil det irske Datatilsyn nu undersøge, om Apple rent faktisk er holdt op med at dele data fra Siri-samtaler med andre virksomheder, og om de respekterer brugernes privacy, når de optager samtaler.

Nyhed
15. maj 2020

PROSA er blandt de mange aktører, der ønsker IT-politik og digitalisering langt højere op på den politiske dagsorden. Formanden Niels Bertelsen mener, at det handler om at kvalificere og støtte partiernes IT-ordførere, og at Folketinget har brug for et IT-politisk udvalg.

Nyhed
15. maj 2020

3F frygter, at den retspraksis, der for nylig blev lagt fast i Højesteret, fastholder et meget lavt niveau for godtgørelser, når et databrud ”blot” udgør en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person.

Nyhed
14. maj 2020

Politiets droner kan blive brugt i overvågningen af, om danskerne overholder de smittebegrænsende opholds- og forsamlingsforbud. De enkelte politikredse afgør nemlig selv, om de vil bruge droner på en konkret opgave, oplyser Rigspolitiet. Retspolitisk Forening opfordrer politiet til at komme med klare retningslinjer, for ellers kan overvågning med droner gøre borgerne uhyggeligt utrygge, mener foreningens formand.

Nyhed
8. maj 2020

Guld i form af gemte data hos det offentlige samler støv. Direktør Freddy Lykke fra Århus virksomheden Sirenia, der udvikler smarte løsninger til sundhedssektoren, peger på, at alt for få danske data er blevet anonymiserede og dermed tilgængelige for kreative virksomheder. Og det bremser mere for udvikling og fornyelse end de fleste kan forestille sig.

Nyhed
7. maj 2020

Der er næppe udsigt til, at de højere niveauer for godtgørelser for krænkelser ved databrud uden økonomiske tab, vi ser i flere andre EU-lande, kommer til at smitte af her i Danmark. I en principiel afgørelse om en arbejdsgivers misbrug af persondata fra TV-overvågning tilkender Højesteret en mindre godtgørelse til en medarbejder for ”tort” efter erstatningsansvarsloven. Kromann Reumert vurderer, at afgørelsen nok ville blive den samme efter de nye regler i GDPR.

Nyhed
1. maj 2020

En ny vejledning for GDPR i TV-overvågning fra Europas samarbejdende Datatilsyn adskiller sig markant fra den gældende danske lovgivning på området, og hvis privat overvågning falder ud af det nationale råderum, vil det blive markant dyrere og mere besværligt, mener Sikkerhedsbranchen, der vil tage spørgsmålet op under Justitsministeriets kommende GDPR-evaluering.

Nyhed
1. maj 2020

S-regeringen trodser massiv kritik og holder indtil videre fast i en model for statens corona-app, ”Smittestop”, der opererer med omfattende indsamling af data og informationer om brugerne. Alt skal lagres på servere i Sundheds- og Ældreministeriet.

Nyhed
24. april 2020

Justitsministeriet lægger op til at stække Datatilsynets magt b.la. ved at gøre det vanskeligere at uddele bøder samt at gøre livet nemmere for små virksomheder og indføre forhåndsgodkendelse af løsninger i stil med det IT-Branchen har foreslået.

Klummer

Se alle