Nyhed
14. november 2019

Det offentliges hjemmesider er efter alt at dømme den største danske datakilde til Googles globale annonce forretning. De danske borgere bliver ofte ikke informeret eller får mulighed for at vælge Googles datamining fra. Dermed overtrædes GDPR og​ ePrivacydirektivet i stort omfang af stat, kommuner og offentlige institutioner, konkluderer en undersøgelse af 154 offentlige hjemmesider og deres undersider.

Nyhed
14. november 2019

Erhvervsstyrelsen og Datatilsynet bør komme med klare vejledninger omkring overholdelsen af ePrivacy direktivet, mener rådgiver. For virksomhederne giver manglende regulering og myndighedstilstedeværelse konkurrencefordele til dem, der bøjer reglerne, og derfor får mange kunder ikke den information og mulighed for aktivt samtykke, som de har krav på

Nyhed
7. november 2019

Dataetik kan blive en konkurrencefordel på linje med CSR og miljøbevidsthed, skrev Pernille Tranberg i 2016. Tre år senere er potentialet stadig ikke forløst. Men hvad forhindrer virksomhederne i at skabe og kapitalisere på etiske alternativer til den traditionelle datahøst? Complidia har mødt Pernille Tranberg til en snak om etik og benspænd.

Nyhed
7. november 2019

Danskerne er lodret imod, at søgemaskiner og sociale medier deler deres persondata med onlineforretninger. Det er kun 9%, der synes det er i orden viser en undersøgelse fra Wilke som Erhvervsministeriet har lagt frem, og danskernes bekymringer for at dele data gælder faktisk også danske virksomheder og i nogen grad myndighederne. Resultatet står i grel modsætning til, hvad der rent faktisk sker, når danskerne går på nettet. 

Nyhed
7. november 2019

Udtaget til digitalt landshold

Nyhed
7. november 2019

Erhvervsminister Simon Kollerups første udspil på det digitale område er en ren vindersag. En ny mærkningsordning for digital sikkerhed og etisk databehandling, der ifølge en holdningsanalyse fra Wilke, nyder massiv folkelig opbakning, og som erhvervslivet selv finansierer og står for driften af. Det er dog langt fra alle i erhvervslivet, der er lige begejstrede.

Nyhed
31. oktober 2019

GDPR skaber en frygtkultur, der blokerer for den sunde fornuft i kommunikationen med borgerne. Det mener Aalborgs borgmester, der vil i dialog med regeringen om lempelser i den måde databeskyttelsesreglerne fortolkes og administreres på i Danmark. IT- Politisk Forening mener omvendt, at kommunerne skal sidestilles med alle andre, når det gælder databeskyttelse.

Nyhed
31. oktober 2019

Etisk Råd har kigget nærmere på brugen af såkaldt big data i sundhedssektoren og finder ikke, at GDPR yder tilstrækkelig beskyttelse. Der er behov for mere regulering af de sundhedsdata, der analyseres af kunstige intelligenser i et samarbejde mellem det offentlige, og de private firmaer, der indsamler data via de såkaldte wearables.

Nyhed
24. oktober 2019

Efter Socialdemokratiets magtovertagelse er den digitale dagsorden forsvundet fra debatten. Og det møder kritik fra politikere og private aktører, som frygter, at Danmark mister vigtige skridt. Erhvervsminister Simon Kollerup har ingen kommentarer.

Nyhed
23. oktober 2019

Den kunstige intelligens Grover kan selv skabe ekstremt overbevisende fake news og identificerer fake news fra andre kunstige intelligenser med hidtil uset træfsikkerhed. Torsdag kan man her i København via videolink møde Rowan Zellers, som er en del af Grover teamet.

Nyhed
16. oktober 2019

Du har hidtil frit kunnet offentliggøre såkaldte situationsbilleder, mens portrætter krævede et samtykke. Det skel er ikke længere hensigtsmæssigt. Flere borgerhenvendelser og en diskussion i Datarådet, har fået Datatilsynet til at ændre sin praksis, når det handler om at offentliggøre billeder på internettet.

Klummer

Se alle