Nyhed
10. oktober 2019

Digital Europe opfordrer EU til at droppe forslaget til en ny ePrivacy forordning og starte helt forfra. DI og Dansk Erhverv er medunderskrivere, mens IT-politisk forening er lodret imod og kalder forslaget for et svigt af brugere og borgere. 

Nyhed
10. oktober 2019

Medarbejdere i det offentlige har vide rammer for ytringsfriheden fastslår Folketingets ombudsmand, der underkender en skriftlig påtale til en medarbejder i Odense Kommune for illoyalitet. Han opfordrer i stedet kommunen til at svare medarbejderen og forklare, hvorfor man er uenig.

Nyhed
3. oktober 2019

I kølvandet på GDPR oplever IT Branchen, at offentlige udbydere stiller stadigt større krav til IT-leverandørerne. En ny undersøgelse blandt medlemmerne, viser, at 63% oplever flere problemer med kontrakter. Derfor arbejder Lobby-organisationen for at fjerne en række unødvendige juridiske, etiske og tekniske barrierer for bedre anvendelse af data i det offentlige.

Nyhed
3. oktober 2019

EU-domstolen offentliggjorde første oktober en vigtig kendelse i en tysk sag om Cookie tilsagn. Kendelsen betyder i korthed, at internetbrugere skal sige aktivt ja til cookies. En dialogboks, hvor der allerede er sat kryds i ja tak, er således ikke længere tilstrækkelig.

Nyhed
3. oktober 2019

IT branchens udmelding om, at den arbejder for at fjerne juridiske, etiske og tekniske barrierer for bedre anvendelse af data i det offentlige virker skræmmende på ekspert i forvaltningsret. Hun opfordrer regeringen til at stramme reglerne om korruption og påvirkning. Det skal sikre, at det er folkestyret, der bestemmer rammerne for IT-branchen og ikke omvendt.

Nyhed
26. september 2019

Dansk udvikler og leverandør af kunstig intelligens mener, at værdibaseret og fleksibel regulering er nødvendig, når det handler om AI. Men det fordrer også en ny måde at tænke regulering på, der selv er understøttet af AI. 

Nyhed
26. september 2019

Europas nye retningslinjer for kunstig intelligens skal skille Europa ud fra andre af verdens regioner ved at sætte mennesker i centrum, når vi bruger AI. Det glæder NGO’ere, men de vil også have ”rigtig” regulering

Nyhed
26. september 2019

Datatilsynet har på det seneste udbygget sin hjemmeside med flere praktiske services og en af dem er, at du kan dele dine bekymringer om persondata med Tilsynet. Bekymringerne indgår i en årlig rapport til brug for Dataetisk Råds arbejde.

Nyhed
19. september 2019

Robotter, der selv træffer beslutninger, har givet anledning til banebrydende filmværker som Stanley Kubric’s Rumrejsen år 2001 og Bladerunner. Nu er det ikke længere bare fantasi. En ny Hollandsk undersøgelse ”Don’t be Evil” viser, at mange tech-virksomheder udvikler kunstige intelligenser, som kan bruges i dødelige våben. Fredsorganisationen bag undersøgelsen, PAX, opfordrer virksomhederne til at afstå fra bidrag til udvikling af intelligente våben.

Nyhed
19. september 2019

Den såkaldte krigsregel, der kom med i persondataforordningen i maj sidste år, betyder, at persondata, som er vitale for statens sikkerhed, skal opbevares i Danmark. Udkastet til vejledning er sendt i høring. Både IT-branchen og Dansk Erhverv mener, at vejledningen utilsigtet skaber usikkerhed om kriterierne. Det kan føre til, at alt for mange offentlige systemer kommer ind under reglen. Det vil i givet fald både gøre IT-systemerne markant dyrere og begrænse de muligheder løsningerne kan byde på.  

Nyhed
12. september 2019

Både Viborg og Randers kommuner får alvorlig kritik af Datatilsynet – for lovkrav, der er næsten 20 år gamle. Randers har for eksempel ikke indgået lovpligtige aftaler med hele 68 databehandlere. Området bliver ikke prioriteret højt nok, mener persondataekspert, der alligevel er overrasket over, at udfordringerne er så store.

Klummer

Se alle