Nyhed
15. januar 2020

Skandinaviske IT-chefer er bekymrede for sikkerheden i deres egne virksomheder. De investerer ikke nok i IT-sikkerhed. Det eneste, der bekymrer dem endnu mere, er mangel på kompetente medarbejdere, der kan styrke sikkerheden. Det fremgår af en undersøgelse som sikkerhedsfirmaet Sophos står bag. 

Nyhed
15. januar 2020

Organisationen SMVdanmark melder sig nu i koret, der finder, at GDPR skyder gråspurve med meget store kanoner, og herfra lyder der også et ønske om en politisk evaluering af GDPR, men i modsætning til Kommunernes Landsforening mener SMV danmark, at en evaluering, kun giver mening i EU-regi.

Nyhed
9. januar 2020

En lang række kommuner oplever, at GDPR er blevet langt mere omfattende, end de blev stillet i udsigt i forbindelse med Folketingets implementering af de nye persondataregler. Hidtil har regeringen henvist spørgsmål om implementeringen til Datatilsynet. Men der er behov for en politisk evaluering, mener Kommunernes Landsforening.

Nyhed
8. januar 2020

EU-ministrene i Rådet lægger op til en stribe liberaliseringer af forslaget til ePrivacy, som ifølge IT-Politisk Forening vil svække databeskyttelsen markant. EU-parlamentet trækker i den modsatte retning, og den politiske uenighed forhaler fornyelsen af ePrivacy direktivet yderligere.

Nyhed
11. december 2019

En forespørgselsdebat i Folketinget skærper brudfladen mellem det flertal, der mener, at generel overvågning af danskerne er et gode, der skaber tryghed og et mindretal, der mener at generel overvågning udvander retssikkerheden.

Nyhed
11. december 2019

Flere eksperter har efterlyst hvad S-regeringen vil på det digitale område, og under en forespørgselsdebat om S-regeringens planer om at øge overvågningen af danskerne, kom svaret. Justitsminister Nick Hækkerup leverede et ubetinget forsvar for mere overvågning fra Folketingets talerstol. Mere overvågning øger friheden i samfundet, sagde han blandt andet.

Nyhed
5. december 2019

Den dansk baserede smykkevirksomhed, Pandora, får kritik og påbud af Datatilsynet i sag hvor en engelsk kunde ville have slettet sine data. Det er første gang Datatilsynet træffer en afgørelse med gyldighed i udlandet efter det såkaldte one-stop shop princip

Nyhed
4. december 2019

S-regeringen vil modernisere pasloven fra 1952. Bjørn Elmquist, der er formand for Retspolitisk Forening, siger, at lovforslaget b.la. åbner for en glidebane, hvor også overnatninger hos private i større eller mindre omfang kan blive omfattet af reglerne om registrering af gæster.

Nyhed
28. november 2019

DSB får kritik af Datatilsynet for at udelade billeder fra TV-overvågning, da en borger krævede ret til indsigt i sine persondata. Afgørelsen overrasker ikke i Sikkerhedsbranchen, der anbefaler virksomheder med TV-overvågning, at have en klar arbejdsgang for udlevering af data samt for kun at gemme de data, de har behov for.

Nyhed
27. november 2019

Der er en ny norm på vej i pensionsbranchen. Det sker som direkte følge af, at Pensionskassen for jurister og økonomer og ingeniører i P+ har fået et påbud af Datatilsynet om, at en udtalelse fra en lægekonsulent som udgangspunkt skal udleveres, hvis en kunde beder om det. En række pensionsselskaber har hidtil behandlet udtalelser fra lægekonsulenter som rent interne dokumenter, og den praksis er nu underkendt af Datatilsynet.

Nyhed
21. november 2019

Der er en evaluering af udbudsloven i gang, og en række aktører kører sig i stilling til debatten. Set med IT-Branchens briller fungerer loven generelt godt, men det er kun 8% af udbuddene, der sker på fleksible vilkår, og den andel vil IT-branchen gerne hæve betydeligt.

Klummer

Se alle