Nyhed
20. november 2020

Singapore vil både fremme digital innovation og stramme databeskyttelsen. Bystaten har vedtaget en række ændringer i sin databeskyttelseslov, der er både rummer nye forbrugerrettigheder, men også markante liberaliseringer for datadrevne virksomheder. Datamyndigheden får mere magt og strafferammen for brud skærpes.

Nyhed
16. november 2020

S-regeringens forslag til ny epidemilov tilsidesætter både borgernes fundamentale rettigheder i forhold til beskyttelsen af deres data og sikkerheden omkring dem. Den kritik fremsættes af Rådet for Digital Sikkerhed.

Nyhed
13. november 2020

Nye retningslinjer for dataoverførsler til tredjelande og herunder USA gør det klart, at europæerne nu kommer til at betale prisen for den ekstra beskyttelse af deres data. Cloudløsninger bliver dyrere og måske umulige, og der er stor risiko for at IT-sikkerheden forringes.

Nyhed
12. november 2020

Den kinesiske regering har just sendt et forslag til ny databeskyttelses lov ud en høringsproces. Det er stærkt inspireret af den europæiske GDPR-forordning, dog med forskellige twists. Det bygger på at give og beskytte fundamentale rettigheder til datasubjekterne, hvilket ikke er typisk for kinesisk lovgivning. Og det rejser ifølge en seniorrådgiver i Future of Privacy Forum spørgsmålet om, hvordan en sådan lov vil kunne fungere i en kinesisk kontekst.

Nyhed
6. november 2020

Online- reklamebranchens retningslinjer for samtykke til datahøst er i strid med GDPR. Det skriver det belgiske datatilsyn i en forundersøgelse. Brancheorganisationen IAB opfordrer til, at medlemsvirksomhederne fortsat bruger retningslinjerne, mens dataetiker Pernille Tranberg opfordrer myndighederne til handling.

Privacy på spidsen
6. november 2020

Google har både fået den største og den mindste GDPR bøde og Frankrig har uddelt færre bøder end Danmark.

Nyhed
6. november 2020

Truslen mod danske virksomheder i almindelighed vokser og for nylig meddelte Center for Cyber Sikkerhed, CFCS, at cybertruslen mod Dansk Søfart er meget høj for tiden. Det er en melding, rederibranchen  tager dybt seriøst.

Nyhed
30. oktober 2020

I en noget bagvendt manøvre forsøger Facebook at stoppe forskning i, hvilke politiske annoncer facebookbrugerne udsættes for i den amerikanske valgkamp.

Nyhed
30. oktober 2020

Tech-giganternes kontrol over verdens data begrænser i høj grad muligheden for at forske frit. Og en aktuel konflikt mellem Facebook og forskerne på New York University er et symptom på, at forskere generelt har fået sværere ved at få adgang til data, og at forskning ofte foregår enten på et usikkert juridisk grundlag, eller også må skæres til, så dette undgås.

Nyhed
30. oktober 2020

Knap halvdelen danskerne har oplevet sikkerhedsproblemer indenfor det seneste år, og ikke færre end 3% har mistet penge på IT-kriminalitet. Det er alt for mange, og der skal arbejdes målrettet og på flere fronter med at løfte sikkerheden hos private brugere, mener Rådet for Digital Sikkerhed. Men det er kun 11% af virksomhederne, der har oplevet sikkerhedsbrud, og det tal vækker bekymring.

Nyhed
23. oktober 2020

Danske Bank har fundet GDPR-udfordringer i en række IT-systemer, og det er ironisk nok et resultat af en styrket indsats for at få styr på bankens datamanagement, der blev startet op i juli i år. Men banken burde have haft styr på sine data for længe siden, vurderer ekspert i persondata ret.

Klummer

Se alle