Nyhed
11. december 2019

En forespørgselsdebat i Folketinget skærper brudfladen mellem det flertal, der mener, at generel overvågning af danskerne er et gode, der skaber tryghed og et mindretal, der mener at generel overvågning udvander retssikkerheden.

Nyhed
11. december 2019

Flere eksperter har efterlyst hvad S-regeringen vil på det digitale område, og under en forespørgselsdebat om S-regeringens planer om at øge overvågningen af danskerne, kom svaret. Justitsminister Nick Hækkerup leverede et ubetinget forsvar for mere overvågning fra Folketingets talerstol. Mere overvågning øger friheden i samfundet, sagde han blandt andet.

Nyhed
5. december 2019

Den dansk baserede smykkevirksomhed, Pandora, får kritik og påbud af Datatilsynet i sag hvor en engelsk kunde ville have slettet sine data. Det er første gang Datatilsynet træffer en afgørelse med gyldighed i udlandet efter det såkaldte one-stop shop princip

Nyhed
4. december 2019

S-regeringen vil modernisere pasloven fra 1952. Bjørn Elmquist, der er formand for Retspolitisk Forening, siger, at lovforslaget b.la. åbner for en glidebane, hvor også overnatninger hos private i større eller mindre omfang kan blive omfattet af reglerne om registrering af gæster.

Nyhed
28. november 2019

DSB får kritik af Datatilsynet for at udelade billeder fra TV-overvågning, da en borger krævede ret til indsigt i sine persondata. Afgørelsen overrasker ikke i Sikkerhedsbranchen, der anbefaler virksomheder med TV-overvågning, at have en klar arbejdsgang for udlevering af data samt for kun at gemme de data, de har behov for.

Nyhed
27. november 2019

Der er en ny norm på vej i pensionsbranchen. Det sker som direkte følge af, at Pensionskassen for jurister og økonomer og ingeniører i P+ har fået et påbud af Datatilsynet om, at en udtalelse fra en lægekonsulent som udgangspunkt skal udleveres, hvis en kunde beder om det. En række pensionsselskaber har hidtil behandlet udtalelser fra lægekonsulenter som rent interne dokumenter, og den praksis er nu underkendt af Datatilsynet.

Nyhed
21. november 2019

Der er en evaluering af udbudsloven i gang, og en række aktører kører sig i stilling til debatten. Set med IT-Branchens briller fungerer loven generelt godt, men det er kun 8% af udbuddene, der sker på fleksible vilkår, og den andel vil IT-branchen gerne hæve betydeligt.

Nyhed
21. november 2019

Når Kina og USA buldrer derudad med totalitære overvågningsstater og overvågningskapitalisme, er der brug for en tredje, etisk forsvarlig vej. Og denne vej skal findes i de nordiske lande. Mød Lene Andersen og Anders Hvid, som begge kæmper for at eksportere nordiske værdier til resten af verden.

Nyhed
20. november 2019

Billedet af de store advokathuse, der alene yder direkte rådgivning i vanskelige og ofte højtprofilerede sager, er ved at ændre sig. Blandt andre Plesner sælger i stigende omfang også vidensprodukter. Som del af Plesners helt nye digitale vidensplatform "LegalHub", holder Plesner webinarer for de jurister, der arbejder i de store virksomheder og myndigheder. Complidia var med på et webinar om en ny praksis fra Datatilsynet.

Nyhed
14. november 2019

Det offentliges hjemmesider er efter alt at dømme den største danske datakilde til Googles globale annonce forretning. De danske borgere bliver ofte ikke informeret eller får mulighed for at vælge Googles datamining fra. Dermed overtrædes GDPR og​ ePrivacydirektivet i stort omfang af stat, kommuner og offentlige institutioner, konkluderer en undersøgelse af 154 offentlige hjemmesider og deres undersider.

Nyhed
14. november 2019

Techgiganten IBM har sat danske Kim Escherich i spidsen for arbejdet med at finpudse den dataetiske profil. Og tidligere på året blev Johan Busse formand for Dataetisk Råd. Her deler de deres tanker og erfaringer med Complidia.

Klummer

Se alle