Nyhed
17. december 2020

Danmark har på få år opbygget et cyberforsvar med veldefinerede opgaver og mulighed for at gribe ind overfor cyberangreb på Danmark, men forsvarets opbygning og forståelse af krig, afspejler fortsat det fysiske militære kampbillede. Det hæmmer vores digitale forsvar, lød budskabet fra eksperter i digitale konflikter på Forsvarsudvalgets nylige høring om Danmarks digitale forsvar.

Nyhed
17. december 2020

Når vi tænker på krig fremkalder det ofte historiske billeder f.eks. af et panserslag fra 2. verdenskrig, der sluttede for 75 år siden. Og når vi tænker på spionage, så er det måske en roman i den nyligt afdøde forfatter, John Le Carrés koldkrigsunivers, der toner frem på nethinden, mens virkelighedens soldater sidder i et højteknologisk computerlandskab og følger truslerne og udfører deres militære indgreb virtuelt.

Nyhed
11. december 2020

Du kan ofte mere med data, end du tror. Rådet for Digital Sikkerhed har publiceret en kortfattet vejledning i, hvordan man med brug af kryptografiske teknologier, kan bruge data på nye og overraskende måder og uden, at man går på kompromis med GDPR. De kan både give privacy by design og bedre services i såvel offentlige som private virksomheder.

Nyhed
10. december 2020

Facebooks scanning af de sociale medier Facebook og Messenger for materiale, der krænker børn seksuelt, standser lige før jul, hvis ikke EU får vedtaget en undtagelse fra udvidelsen af ePrivacy direktivet, der træder i kraft den 20. december. EU-kommissionen kommer senere med et forordningsforslag om en egentlig regulering af området. Derfor er der ekstraordinært store lobby interesser på spil omkring undtagelsen.

Nyhed
10. december 2020

Virksomheder og organisationer er forpligtede til at fastholde medarbejdernes opmærksomhed på persondatareglerne. Men det er i realiteten den enkelte dataansvarlige, der selv må skønne, hvilke indsatser, der er nødvendige. TDC løser opgaven med både obligatorisk e-learning, test og regelmæssige awareness kampagner.

Nyhed
3. december 2020

Biometriske data fra knap 263 gravide kvinder blev sendt til USA, hvor de blev brugt i et kommercielt forskningsprojekt. Det skete uden kvindernes viden og samtykke. Det har sat fokus på omgangen med forskningsdata på Statens Serum Institut, SSI, men sagen handler ifølge stifter af Data for Good fonden, Annemette Broch endnu mere om tillid.

Nyhed
3. december 2020

Statens Serum Institut, der råder over blodprøver fra næsten alle danskere, har siden 2012 delt biometriske data med forskere i andre lande uden de nødvendige tilladelser fra Datatilsynet. To eksperter peger på, at årsagen skal søges i en usund forskningskultur, der på sigt truer med at gøre forskning mere besværlig.

Nyhed
27. november 2020

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kortlagt datahøsten om danskernes adfærd på internettet. Omfanget og detaljeringsgraden overrasker Forbrugerrådet Tænk, der gerne ser de mange klagesager til datamyndighederne om tech-giganternes datadrevne forretningsmodel fremmet.

Nyhed
27. november 2020

Danmark er på en førsteplads i Europa, når det gælder onlinehandel. Op mod 4 millioner danskere køber regelmæssigt varer og tjenester på online markedspladser, men samtidig er op mod tre millioner danskere bekymrede for, hvad de digitale platforme bruger deres data til. Og konkurrencemyndighederne øger deres fokus på de digitale markeder.

Nyhed
26. november 2020

Sundheds- og Ældreministeriets koncern-DPO, Helle Ginnerup-Nielsen navigerer hver dag i en stor og omfattende sundhedskoncern med et utal af såvel interne som eksterne stakeholdere. Netværk og samarbejde er nøgleord, fortæller hun i dette interview.

Nyhed
20. november 2020

Singapore vil både fremme digital innovation og stramme databeskyttelsen. Bystaten har vedtaget en række ændringer i sin databeskyttelseslov, der er både rummer nye forbrugerrettigheder, men også markante liberaliseringer for datadrevne virksomheder. Datamyndigheden får mere magt og strafferammen for brud skærpes.